NetEnt | Better Gaming

Hållbarhet

Vi tror på ett ansvarsfullt företagande med hänsyn till vår omvärld. Vår ambition gäller inte enbart våra kunder utan vi vill också vara en positiv kraft för spelare, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhället i stort.

Genom att underteckna FN:s Global Compact har NetEnt åtagit sig att arbeta för att främja de tio principerna som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt arbete mot korruption.

Utifrån en väsentlighetsanalys har NetEnt valt att dela upp företagets sociala ansvar i följande sex områden:

• Spela lagom, spela säkert (länk till ansvarsfullt spel)
• Regleringar
• Arbete mot korruption och penningtvätt
• Miljö
• Mångfald
• Samhälle

Läs gärna mer om NetEnts sociala ansvar i årsredovisningen för 2016, sid 40-47.