NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef

– ”Det tredje kvartalet var ännu ett bra kvartal för NetEnt. Intäkterna ökade med 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen var betydligt bättre än i tredje kvartalet förra året. Mobila spel och reglerade marknader som Storbritannien, Italien och Spanien bidrog mest till vår tillväxt.”

Tredje kvartalet 2017

 • Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 12,3% till 401 (357) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 156 (129) MSEK, en ökning med 20,5%
 • Rörelsemarginalen var 38,9 (36,2)%
 • Periodens resultat uppgick till 142 (119) MSEK, en ökning med 19,4%
 • Vinst per aktie uppgick till 0,59 (0,50) SEK före och efter utspädning
 • 8 licensavtal med nya kunder tecknades och 10 nya kunders kasinon driftsattes

Första nio månaderna 2017

 • Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 14,3% till 1 206 (1 055) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 437 (380) MSEK, en ökning med 15,0%
 • Rörelsemarginalen var 36,3 (36,0)%
 • Periodens resultat uppgick till 400 (355) MSEK, en ökning med 12,9%
 • Vinst per aktie uppgick till 1,67 (1,48) SEK före och efter utspädning
 • 29 licensavtal med nya kunder tecknades och 24 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Avtal tecknades med Eurogames i Italien för landbaserade spelautomater
 • Live Rewards lanserades för Live Casino
 • Nya funktioner inom ramen för NetEnt Engage™ lanserades
 • I New Jersey introducerades bonusrundor hos den första kunden

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef:

Fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet

Det tredje kvartalet var ännu ett bra kvartal för NetEnt. Intäkterna ökade med 12 procent och rörelseresultatet ökade med 20 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var betydligt högre än i tredje kvartalet förra året, tack vare ökade intäkter och skalbarhet i verksamheten. Mobila spel fortsatte att vara en viktig tillväxtfaktor och svarade för 52 procent av våra intäkter i kvartalet. Våra system hanterade hela 10,2 miljarder speltransaktioner under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 18 procent jämfört med förra årets tredje kvartal. Royaltynivån för våra produkter var fortsatt oförändrad. Vi tecknade avtal med åtta nya kunder och driftsatte tio nya kunders kasinon.

Vi vässar vårt erbjudande

Under kvartalet släppte vi tre slotspel – Wolf Cub, Emoji Planet och Legend of Shangri-La. Under årets sista kvartal kommer vi ut med flera spännande spel, bland annat Planet of the Apes och Finn and the Swirly Spin, som är utvecklat för att ge en optimal spelupplevelse på mobil. Vi lanserade även nya bonusfunktioner inom ramen för NetEnt Engage™ som hjälper våra kunder att öka spelarnas engagemang och lojalitet.

Live Casino visar god tillväxt, framförallt i våra mobila produkter som fått ett mycket positivt mottagande hos våra kunder. Under kvartalet fortsatte vi med utrullningen av Live Rewards, ett innovativt belöningssystem som gör spelen mer attraktiva för både spelare och operatörer. Vi har även expanderat vår studio på Malta och framöver breddar vi vårt erbjudande med fler exklusiva bord. Under fjärde kvartalet lanserar vi även Standard Black Jack för mobil och vi kommer då att ha ett mer komplett mobilt erbjudande för Live Casino, något som länge efterfrågats av våra kunder.

Som ett led i att stärka vårt tjänsteerbjudande lanserade vi i oktober tillsammans med vår samarbetspartner Ve Global en ny tjänst inom digitala annonsköp för speloperatörer, så kallad programmatic marketing. Konkurrensen bland speloperatörerna hårdnar och vi är övertygade om att våra kunder har ett stort behov av att utnyttja kasinospeldata för att kunna optimera sina annonskampanjer online. Framöver kommer vi fortsätta att utveckla vårt kunderbjudande genom att lansera nya tjänster som stödjer våra kunder i deras verksamhet.

Stark tillväxt utanför Norden

Geografiskt bidrog Storbritannien och Italien mest till vår tillväxt under kvartalet, men även andra reglerade marknader som Spanien och Danmark visade stark tillväxt. Vi fortsätter att växa snabbt i New Jersey och under kvartalet lanserades bonusrundor hos en av våra kunder. Däremot har utvecklingen i Pennsylvania varit en besvikelse för oss i år, med ständiga förseningar, men efter gårdagens besked pekar nu allt mot att en ny spellagstiftning ska kunna komma på plats inom kort. De möjliga skatteintäkterna från spelsektorn erbjuder viktig framtida finansiering för många delstater och på längre sikt finns det stor potential för oss i USA, när andra delstater följer New Jersey och öppnar upp för onlinekasino. Även i Latinamerika finns det framtida potential för onlinespel och i början av oktober tecknade vi vårt andra kundavtal för den reglerade marknaden i Mexiko, med Caliente, som är en av marknadens ledande operatörer.

Framtidsutsikter

Vi ser ljust på framtiden och för resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas. Ökningen av antalet medarbetare och utvecklingen av vår plattform fortsätter. Vi anpassar organisationen för en högre produktionskapacitet, rustar bolaget för att hantera nya reglerade marknader och vi integrerar allt fler kunder. Därför förutser vi ett fortsatt investeringsbehov under resten av 2017 – vi fortsätter satsa för att kunna leverera god tillväxt med ökad skalbarhet även framöver.

Presentation av rapport

Fredagen den 27 oktober klockan 10.30 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson live via en webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning, länken till sändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q3-2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
per.eriksson@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter fler än 900 personer i Stockholm, Malta, Göteborg, Gibraltar, Kiev, Krakow och New Jersey. För ytterligare information vänligen besök www.netent.com.