NetEnt | Better Gaming

Finansiella mål

NetEnts övergripande mål är att ytterligare stärka sin marknadsposition, driva utvecklingen och växa mer än marknaden.

Utfall: De senaste sju åren har NetEnt ökat intäkterna med i snitt 31 procent per år samtidigt som onlinekasinomarknaden i Europa växt med 17 procent per år. Under 2015 växte intäkterna med 33 procent medan marknadstillväxten i Europa uppskattas till 9 procent.

 NetEnt tillväxt vs marknaden SV

NetEnts ambition är att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Utfall: Sedan 2007 har NetEnts utdelning i snitt varit 71 procent av nettovinsten. För 2015 föreslås en utdelning om 8 kr/aktie, vilket motsvarar 86 procent av årets nettoresultat.

Historisk utd SV