NetEnt | Better Gaming

Finansiella mål

NetEnts övergripande mål är att ytterligare stärka sin marknadsposition, driva utvecklingen och växa mer än marknaden.

Utfall: Sedan 2007 har NetEnt ökat intäkterna med i genomsnitt 29 procent per år samtidigt som onlinekasinomarknaden i Europa växt med 16 procent per år. Under 2017 ökade våra intäkter med 11,7 procent medan marknadstillväxten i Europa uppskattas till 10,7 procent.

 

NetEnts ambition är att utdelningen ska uppgå till minst 60 procent av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Utfall: NetEnts aktieägare har sedan 2007 i snitt fått 76 procent av nettoresultatet i utdelning. För 2017 föreslås en utdelning om 2,25 kr/aktie, vilket motsvarar 98 procent av nettoresultatet.