As of March 31, 2018
No. Shareholders A-shares B-shares Capital (%) Votes (%)
SVERIGE 17,458 26,739,000 120,023,405 61.1% 71.3%
LUXEMBURG 34 6,921,000 25,546,743 13.5% 17.4%
STORBRITANNIEN 72 0 19,983,300 8.3% 3.7%
U S A 84 0 18,033,665 7.5% 3.3%
FINLAND 132 0 7,005,535 2.9% 1.3%
TYSKLAND 22 0 3,532,433 1.5% 0.7%
CYPERN 3 0 3,483,406 1.5% 0.6%
SCHWEIZ 22 0 2,131,810 0.9% 0.4%
FRANKRIKE 22 0 1,660,657 0.7% 0.3%
DANMARK 155 0 1,267,919 0.5% 0.2%
Summa för de 10 största ägarländerna 18,004 33,660,000 202,668,873 98.4% 99.3%
Summa övriga länder 336 0 3,801,987 1.6% 0.7%
Summa 2018-03-29 18,340 33,660,000 206,470,860 100.0% 100.0%