NetEnt | Better Gaming

Aktiekapital

Aktiekapitalet i NetEnt uppgår till 1 205 456.9172 kronor. Totalt antal aktier uppgår till 240 130 860, fördelat på 33 660 000 A-aktier och 206 470 860 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 543 070 860. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets vinst.