NetEnt | Better Gaming

Handelsinformation

NetEnts B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Aktien handlas även på marknadsplatser som CBOE BXE och CBOE CXE m fl.

Börsen
NetEnts aktie har varit noterad på NGM Nordic och Stockholmsbörsen sedan 2007 och handlas under kortnamnet NET B.

Index
NetEnt-aktien ingår i Nasdaq Stockholms large-cap-index samt i de nordiska och svenska branschindexen för konsumenttjänster.

Omsättning
Under 2017 omsattes totalt 167 622 359 aktier till ett sammanlagt värde av 11,5 miljarder SEK på börsen, motsvarande 81 procent av det totala antalet utestående B-aktier i NetEnt. Det genomsnittliga antalet omsatta aktier per handelsdag under året var 665 168, vilket motsvarade en genomsnittlig dagsomsättning på 45,5 miljoner SEK.

Länkar
http://www.nasdaqomxnordic.com