NetEnt | Better Gaming

Handelsinformation

NetEnts B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Under 2016 handlades aktien även på marknadsplatser som BATS, BOAT, Turquoise m fl.

Börsen
NetEnts aktie har varit noterad på NGM Nordic och Stockholmsbörsen sedan 2007 och handlas under kortnamnet NET B.

Index
NetEnt-aktien ingår i Nasdaq Stockholms large-cap-index samt i de nordiska och svenska branschindexen för konsumenttjänster.

Omsättning
Under 2016 omsattes totalt 130 063 484 aktier till ett sammanlagt värde av 9,8 miljarder SEK på börsen, motsvarande 63 procent av det totala antalet utestående B-aktier i NetEnt. Det genomsnittliga antalet omsatta aktier per handelsdag under året var 514 085, vilket motsvarade en genomsnittlig dagsomsättning på 38,9 miljoner SEK.

Länkar
http://www.nasdaqomxnordic.com