NetEnt | Better Gaming

Handelsinformation

NetEnts B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Aktien handlas även på marknadsplatser som CBOE och Aquis.

Börsen
NetEnts aktie har varit noterad på NGM Nordic och Stockholmsbörsen sedan 2007 och handlas under kortnamnet NET B.

Omsättning
Under 2019 omsattes totalt 276,6 miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 8,5 miljarder SEK på börsen. Det genomsnittliga antalet omsatta aktier per handelsdag under året var 1 106 225, vilket motsvarade en genomsnittlig dagsomsättning på 34,0 miljoner SEK.

Länkar
http://www.nasdaqomxnordic.com