NetEnt | Better Gaming

Finansiella rapporter

  Rapporter Presentationer Finansiell data Webbsändningar
Delårsrapport januari – september 2020
Delårsrapport januari – juni 2020
Delårsrapport januari - mars 2020
Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport januari – september 2019
Delårsrapport januari – juni 2019
Delårsrapport januari – mars 2019
Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport januari – september 2018
Delårsrapport januari – juni 2018
Delårsrapport januari – mars 2018
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari – september 2017
Delårsrapport januari – juni 2017
Delårsrapport januari – mars 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari – september 2016
Delårsrapport januari – juni 2016
Delårsrapport januari – mars 2016
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport januari – september 2015
Delårsrapport januari – juni 2015
Delårsrapport januari – mars 2015
Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport januari – september 2014
Delårsrapport januari – juni 2014
Delårsrapport januari – mars 2014
Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport januari – september 2013
Delårsrapport januari – juni 2013
Delårsrapport januari – mars 2013
Årsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport januari – september 2012
Delårsrapport januari – juni 2012
Delårsrapport januari – mars 2012
Årsredovisning 2011
Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport januari – september 2011
Delårsrapport januari – juni 2011
Delårsrapport januari – mars 2011
Årsredovisning 2010
Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport januari – september 2010
Delårsrapport januari – juni 2010
Delårsrapport januari – mars 2010
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport januari – september 2009
Delårsrapport januari – juni 2009
Delårsrapport januari – mars 2009
Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport januari – september 2008
Delårsrapport januari – juni 2008
Delårsrapport januari – mars 2008
Årsredovisning 2007
Delårsrapport januari – september 2007
Delårsrapport januari – juni 2007
Årsredovisning 2006
Delårsrapport januari – mars 2007