NetEnt | Better Gaming

Risker

I dokumentet nedan anges några av de verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer som kan få betydelse för NetEnts framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. För finansiella riskfaktorer som påverkar bolagets verksamhet, se årsredovisningen för 2019, not 26 på sidorna 80-83.