Ägarlista, 2017-12-31, NetEnt AB            
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Familjen Hamberg 10 200 000 5 018 400 15 218 400 6,3% 107 018 400 19,7%
Familjen Lundström 6 915 000 8 593 146 15 508 146 6,5% 77 743 146 14,3%
Familjen Knutsson 6 000 000 10 600 000 16 600 000 6,9% 70 600 000 13,0%
Berit Lindwall 3 624 000 735 570 4 359 570 1,8% 36 975 570 6,8%
Handelsbanken AB for PB 2 760 000 9 054 762 11 814 762 4,9% 36 654 762 6,8%
Danske Bank International 2 052 000 5 804 408 7 856 408 3,3% 26 324 408 4,9%
Banque Carnegie Luxembourg 2 109 000 950 000 3 059 000 1,3% 22 040 000 4,1%
Lannebo Fonder 0 8 840 130 8 840 130 3,7% 8 840 130 1,6%
JPM Chase NA 0 8 414 965 8 414 965 3,5% 8 414 965 1,6%
Skandia 0 6 838 054 6 838 054 2,8% 6 838 054 1,3%
De tio största ägarna, totalt 33 660 000 64 849 435 98 509 435 41,0% 401 449 435 73,9%
Övriga aktieägare 0 141 621 425 141 621 425 59,0% 141 621 425 26,1%