Ägarlista, 2020-03-31, NetEnt AB            
             
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Familjen Hamberg 10 200 000 5 944 088 16 144 088 6,8% 107 944 088 19,9%
Familjen Lundström 6 915 000 5 233 035 12 148 035 5,1% 74 383 035 13,7%
Familjen Knutsson 6 000 000 8 600 000 14 600 000 6,1% 68 600 000 12,7%
Berit Lindwall 3 624 000 793 570 4 417 570 1,8% 37 033 570 6,8%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 988 492 11 748 492 4,9% 36 588 492 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 6 240 370 8 292 370 3,5% 26 760 370 4,9%
Union Bancaire Privee 2 109 000 0 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,9%
Nordea Asset Management 0 12 384 225 12 384 225 5,2% 12 384 225 2,3%
State Street Bank and Trust 0 8 099 045 8 099 045 3,4% 8 099 045 1,5%
Avanza Pension 0 7 440 595 7 440 595 3,1% 7 440 595 1,4%
De tio största ägarna 33 660 000 63 723 420 97 383 420 40,7% 400 323 420 73,9%
Övriga ägare 0 141 747 440 141 747 440 59,3% 141 747 440 26,1%
Total 33 660 000 205 470 860 239 130 860 100,0% 542 070 860 100,0%