Ägarlista, 2019-03-31, NetEnt AB            
             
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Per Hamberg 10 200 000 5 068 400 15 268 400 6,4% 107 068 400 19,7%
Rolf Lundström 6 915 000 5 983 750 12 898 750 5,4% 75 133 750 13,8%
Michael Knutsson 6 000 000 8 600 000 14 600 000 6,1% 68 600 000 12,6%
Berit Lindwall 3 624 000 763 570 4 387 570 1,8% 37 003 570 6,8%
Handelsbanken Luxembourg 2 760 000 8 906 992 11 666 992 4,9% 36 506 992 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 5 884 408 7 936 408 3,3% 26 404 408 4,9%
Union Bancaire Privee 2 109 000 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,9%
State Street Bank and Trust 0 9 375 951 9 375 951 3,9% 9 375 951 1,7%
BNY Mellon 0 6 142 310 6 142 310 2,6% 6 142 310 1,1%
Lannebo Fonder 0 6 105 000 6 105 000 2,5% 6 105 000 1,1%
De tio största ägarna 33 660 000 56 830 381 90 490 381 37,7% 393 430 381 72,4%
Övriga ägare 0 149 640 479 149 640 479 62,3% 149 640 479 27,6%
Total 33 660 000 206 470 860 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%