Ägarlista, 2019-06-30, NetEnt AB            
             
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Per Hamberg 10 200 000 5 444 088 15 644 088 6,5% 107 444 088 19,8%
Rolf Lundström 6 915 000 5 983 750 12 898 750 5,4% 75 133 750 13,8%
Michael Knutsson 6 000 000 8 600 000 14 600 000 6,1% 68 600 000 12,6%
Berit Lindwall 3 624 000 763 570 4 387 570 1,8% 37 003 570 6,8%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 923 392 11 683 392 4,9% 36 523 392 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 5 884 408 7 936 408 3,3% 26 404 408 4,9%
Union Bancaire Privee 2 109 000 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,9%
State Street Bank and Trust 0 7 592 606 7 592 606 3,2% 7 592 606 1,4%
JPM Chase 0 6 501 840 6 501 840 2,7% 6 501 840 1,2%
Lannebo Fonder 0 7 981 979 7 981 979 3,3% 7 981 979 1,5%
De tio största ägarna 33 660 000 57 675 633 91 335 633 38,0% 394 275 633 72,6%
Övriga ägare 0 148 795 227 148 795 227 62,0% 148 795 227 27,4%