Ägarlista, 2019-09-30, NetEnt AB            
             
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Familjen Hamberg 10 200 000 5 444 088 15 644 088 6,5% 107 444 088 19,8%
Familjen Lundström 6 915 000 5 983 750 12 898 750 5,4% 75 133 750 13,8%
Familjen Knutsson 6 000 000 8 600 000 14 600 000 6,1% 68 600 000 12,6%
Berit Lindwall 3 624 000 763 570 4 387 570 1,8% 37 003 570 6,8%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 918 992 11 678 992 4,9% 36 518 992 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 6 004 408 8 056 408 3,4% 26 524 408 4,9%
Union Bancaire Privee 2 109 000 0 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,9%
State Street Bank and Trust 0 9 145 210 9 145 210 3,8% 9 145 210 1,7%
JPM Chase 0 6 862 500 6 862 500 2,9% 6 862 500 1,3%
Andra AP-fonden 0 6 076 206 6 076 206 2,5% 6 076 206 1,1%
De tio största ägarna 33 660 000 57 798 724 91 458 724 38,1% 394 398 724 72,6%
Övriga ägare 0 148 672 136 148 672 136 61,9% 148 672 136 27,4%
Total 33 660 000 206 470 860 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%