Ägarlista, 2018-03-31, NetEnt AB
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Familjen Hamberg 10 200 000 5 018 400 15 218 400 6,3% 107 018 400 19,7%
Familjen Lundström 6 915 000 8 593 146 15 508 146 6,5% 77 743 146 14,3%
Familjen Knutsson 6 000 000 10 600 000 16 600 000 6,9% 70 600 000 13,0%
Berit Lindwall 3 624 000 735 570 4 359 570 1,8% 36 975 570 6,8%
Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 938 562 11 698 562 4,9% 36 538 562 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 5 834 408 7 886 408 3,3% 26 354 408 4,9%
Banque Carnegie Luxembourg 2 109 000 929 500 3 038 500 1,3% 22 019 500 4,0%
Lannebo Fonder 0 8 754 926 8 754 926 3,6% 8 754 926 1,6%
JPM Chase NA 0 9 603 158 9 603 158 4,0% 9 603 158 1,8%
Skandia 0 2 076 004 2 076 004 0,9% 2 076 004 0,4%
De tio största ägarna, totalt 33 660 000 61 083 674 94 743 674 39,5% 397 683 674 73,2%
Övriga aktieägare 0 145 387 186 145 387 186 60,5% 145 387 186 26,8%