Ägarlista, 2018-09-30, NetEnt AB            
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Per Hamberg 10 200 000 5 118 400 15 318 400 6,4% 107 118 400 19,7%
Rolf Lundström 6 915 000 8 593 146 15 508 146 6,5% 77 743 146 14,3%
Michael Knutsson 6 000 000 10 600 000 16 600 000 6,9% 70 600 000 13,0%
Berit Lindwall 3 624 000 763 570 4 387 570 1,8% 37 003 570 6,8%
Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 934 069 11 694 069 4,9% 36 534 069 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 6 084 408 8 136 408 3,4% 26 604 408 4,9%
Banque Carnegie Luxembourg 2 109 000 892 500 3 001 500 1,2% 21 982 500 4,0%
JPM Chase NA 0 8 631 520 8 631 520 3,6% 8 631 520 1,6%
State Street Bank and Trust 0 6 861 227 6 861 227 2,9% 6 861 227 1,3%
Lannebo Fonder 0 7 977 140 7 977 140 3,3% 7 977 140 1,5%
De tio största ägarna, totalt 33 660 000 64 455 980 98 115 980 40,9% 401 055 980 73,8%
Övriga aktieägare 0 142 014 880 142 014 880 59,1% 142 014 880 26,2%
Totalt 33 660 000 206 470 860 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%