Ägarlista, 2020-06-30, NetEnt AB            
             
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Knutsson Holdings AB 6 000 000 7 600 000 13 600 000 5,5% 67 600 000 12,3%
Novobis AB 4 920 000 4 920 000 2,0% 49 200 000 9,0%
Lindwall, Berit Anita 3 624 000 793 570 4 417 570 1,8% 37 033 570 6,8%
Svenska Handelsbanken AB For PB 2 760 000 8 882 992 11 642 992 4,7% 36 482 992 6,7%
Danske Bank International S.A. 2 052 000 6 788 207 8 840 207 3,6% 27 308 207 5,0%
Union Bancaire Privee, UBP SA 2 109 000 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,8%
Boyer, Gaetan Leopold Antoine 2 000 000 76 090 2 076 090 0,8% 20 076 090 3,7%
Hamberg, Adriana 2 000 000 0 2 000 000 0,8% 20 000 000 3,6%
Hamberg, Peter 1 691 000 3 462 844 5 153 844 2,1% 20 372 844 3,7%
Boyer, Pernilla 1 691 000 3 060 164 4 751 164 1,9% 19 970 164 3,6%
De tio största ägarna 28 847 000 30 663 867 59 510 867 24,2% 319 133 867 58,2%
Övriga ägare 4 813 000 181 134 168 185 947 168 75,8% 229 264 168 41,8%
Total 33 660 000 211 798 035 245 458 035 100,0% 548 398 035 100,0%