Ägarlista, tio största ägarna 2020-09-30, NetEnt AB
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Knutsson Holdings AB 6 000 000 7 600 000 13 600 000 5,5% 67 600 000 12,3%
Novobis AB 4 920 000 4 920 000 2,0% 49 200 000 9,0%
Lindwall, Berit Anita 3 624 000 793 570 4 417 570 1,8% 37 033 570 6,8%
Svenska Handelsbanken AB For PB 2 760 000 8 841 992 11 601 992 4,7% 36 441 992 6,6%
Danske Bank International S.A. 2 052 000 6 680 207 8 732 207 3,6% 27 200 207 5,0%
Bank of New York Mellon 24 420 809 24 420 809 9,9% 24 420 809 4,5%
Union Bancaire Privee, UBP SA 2 109 000 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,8%
Boyer, Gaetan Leopold Antoine 2 000 000 76 090 2 076 090 0,8% 20 076 090 3,7%
Hamberg, Adriana 2 000 000 0 2 000 000 0,8% 20 000 000 3,6%
Hamberg, Peter 1 691 000 3 462 844 5 153 844 2,1% 20 372 844 3,7%
De tio största ägarna 27 156 000 51 875 512 79 031 512 32,2% 323 435 512 59,0%
Övriga ägare 6 504 000 159 922 523 166 426 523 67,8% 224 962 523 41,0%
Total 33 660 000 211 798 035 245 458 035 100,0% 548 398 035 100,0%
Antalet aktier har justerats för 1 000 0000 återköpta B-aktier.