Ägarlista, 2019-12-31, NetEnt AB            
             
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Familjen Hamberg 10,200,000 5,944,088 16,144,088 6.7% 107,944,088 19.9%
Familjen Lundström 6 915 000 5 983 750 12 898 750 5,4% 75 133 750 13,8%
Familjen Knutsson 6 000 000 8 600 000 14 600 000 6,1% 68 600 000 12,6%
Berit Lindwall 3 624 000 763 570 4 387 570 1,8% 37 003 570 6,8%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 980 492 11 740 492 4,9% 36 580 492 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 5 884 408 7 936 408 3,3% 26 404 408 4,9%
Union Bancaire Privee 2 109 000 0 2 109 000 0,9% 21 090 000 3,9%
State Street Bank and Trust 0 9 776 506 9 776 506 4,1% 9 776 506 1,8%
JPM Chase 0 7 347 645 7 347 645 3,1% 7 347 645 1,4%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 5 980 904 5 980 904 2,5% 5 980 904 1,1%
De tio största ägarna 33 660 000 59 261 363 92 921 363 38,7% 395 861 363 72,9%
Övriga ägare 0 147 209 497 147 209 497 61,3% 147 209 497 27,1%
Total 33 660 000 206 470 860 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%