Ägarlista, 2017-09-30, NetEnt AB
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Familjen Hamberg 10 200 000 5 018 400 15 218 400 6,3% 107 018 400 19,7%
Familjen Lundström 6 915 000 8 593 146 15 508 146 6,5% 77 743 146 14,3%
Familjen Knutsson 6 000 000 10 600 000 16 600 000 6,9% 70 600 000 13,0%
Berit Lindwall 3 624 000 735 570 4 359 570 1,8% 36 975 570 6,8%
Handelsbanken AB for PB 2 760 000 9 083 640 11 843 640 4,9% 36 683 640 6,8%
Danske Bank International 2 052 000 5 804 408 7 856 408 3,3% 26 324 408 4,9%
Banque Carnegie Luxembourg 2 109 000 980 000 3 089 000 1,3% 22 070 000 4,1%
Skandia 0 10 086 044 10 086 044 4,2% 10 086 044 1,9%
Lannebo Fonder 0 9 311 261 9 311 261 3,9% 9 311 261 1,7%
JPM Chase NA 0 8 010 725 8 010 725 3,3% 8 010 725 1,5%
De tio största ägarna, totalt 33 660 000 68 223 194 101 883 194 42,4% 404 823 194 74,5%
Övriga aktieägare 0 138 247 666 138 247 666 57,6% 138 247 666 25,5%
Totalt 33 660 000 206 470 860 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%