NetEnt | Better Gaming

Ledningsgrupp NetEnt AB (publ)

Innehav per 31 december 2018.

Therese Hillman Chief Financial Officer at NetEnt

Therese Hillman

VD och koncernchef. Född 1980, anställd sedan 2017. Therese har arbetat med e-handel i tio år och var tidigare VD för Gymgrossisten, som är ett ledande e-handelsbolag i Norden inom kosttillskott och dotterbolag till Qliro Group. Innan dess arbetade hon som COO och senare som CFO för Gymgrossisten. Therese har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 8 065 B-aktier. Teckningsoptioner: 40 000

Lars Johansson

Finansdirektör. Född 1959, anställd sedan 2018. Lars Johansson har mer än 30 års erfarenhet från olika ledningsroller i både noterade och onoterade företag inom olika branscher. Lars kommer senast från Ratos AB, där han var Senior Investment Director och tidigare även tf VD. Hans tidigare befattningar inkluderar bland annat CFO på Swedavia AB, CFO/COO på TV4 Group AB och CFO/COO samt tf VD på Orc Software AB. Lars har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav: – Teckningsoptioner: –

 

Karin Palmquist HR Director at NetEnt

Karin Palmquist

HR-chef.  Född 1960, anställd sedan juni 2015. Karin har många års erfarenhet av utvecklings-, förändrings- och ledarskapsarbete. Hon kommer närmast från PwC, där hennes befattning var Human Capital Leader of Learning & Development. Karin har tidigare haft seniora positioner på Gula Tidningen och Dale Carnegie samt bedrivit egen konsultverksamhet med kunder i Europa, USA och Kina. Aktieinnehav: 2 725 B-aktier. Teckningsoptioner: 40 400

Anna Romboli Communications Director at NetEnt

Anna Romboli

Kommunikationschef. Född 1973, anställd sedan 2014. Anna har mer än 15 års erfarenhet från affärsutveckling inom varumärken, kommunikation och PR. Tidigare VP Brand & Communications på Veryday, samt mångårig konsulterfarenhet inom PR och varumärkesstrategi. Anna har en MBA-examen från Handelshögskolan i Göteborg. Aktieinnehav: 2 000 B-aktier. Teckningsoptioner: –

 

Camilla Arvidsson

Enterprise Risk Manager. Född 1966, anställd sedan 2013. Camilla har gedigen erfarenhet från specialist- och chefsroller inom finans och IT-branscherna, bl a hos Svea Ekonomi, OKQ8 Bank, Microsoft och Aptean. Camilla har en MBA-examen från San Francisco State University. Aktieinnehav: 2 932 B-aktier. Teckningsoptioner: 13 800

James Elliott

Chefsjurist. Född 1973. Anställd sedan 2014. Tidigare bland annat chefsjurist på FTSE-noterade bwin.party digital entertainment plc (tidigare PartyGaming Plc) under nio års tid. Aktieinnehav: –  Teckningsoptioner: 7 600

Pamela Morris Williams

Compliance-chef. Född 1977, anställd sedan 2018. Pamela har elva års erfarenhet från compliance-roller, bl a inom spelsektorn. Tidigare erfarenhet från Betsson och NYX (nu SG Digital). Bachelor och Master-examina från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  Aktieinnehav: –  Teckningsoptioner: –