NetEnt | Better Gaming

Ledningsgrupp NetEnt AB (publ)

Innehav per den 30 juni 2020.

Therese Hillman Chief Financial Officer at NetEnt

Therese Hillman

VD och koncernchef. Född 1980, anställd sedan 2017. Therese har arbetat med e-handel i tio år och var tidigare VD för Gymgrossisten, som är ett ledande e-handelsbolag i Norden inom kosttillskott och dotterbolag till Qliro Group. Innan dess arbetade hon som COO och senare som CFO för Gymgrossisten. Therese har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Therese Hillman är även styrelseledamot i Actic Group AB. Aktieinnehav: 69  965 B-aktier. Teckningsoptioner: 240 000

 

Pamela Morris Williams

Compliance-chef. Född 1977, anställd sedan 2018. Pamela har elva års erfarenhet från compliance-roller, bl a inom spelsektorn. Tidigare erfarenhet från Betsson och NYX (nu SG Digital). Bachelor och Master-examina från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  Aktieinnehav: –  Teckningsoptioner: 20 293

Mikael Ångman

HR-chef (interim). Född 1975. Hos NetEnt sedan 2019. Lång erfarenhet inom ledarskap och organisation, tidigare bl a HR-chef, Gaming Innovation Group och VD/Styrelseordförande, Mobenga, samt officer i Försvarsmakten. Utbildning: Fil. kand. Organisation och ledarskap, Högskolan Dalarna, och IHM Business School (Project Management). Aktieinnehav: – Teckningsoptioner: –