NetEnt | Better Gaming

Ledningsgrupp NetEnt AB (publ)

Innehav per den 31 december 2019.

Therese Hillman Chief Financial Officer at NetEnt

Therese Hillman

VD och koncernchef. Född 1980, anställd sedan 2017. Therese har arbetat med e-handel i tio år och var tidigare VD för Gymgrossisten, som är ett ledande e-handelsbolag i Norden inom kosttillskott och dotterbolag till Qliro Group. Innan dess arbetade hon som COO och senare som CFO för Gymgrossisten. Therese har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Therese Hillman är även styrelseledamot i Actic Group AB och MQ Holding AB. Aktieinnehav: 8 065 B-aktier. Teckningsoptioner: 140 000

 

Lars Johansson

Finansdirektör. Född 1959, anställd sedan 2018. Lars Johansson har mer än 30 års erfarenhet från olika ledningsroller i både noterade och onoterade företag inom olika branscher. Lars kommer senast från Ratos AB, där han var Senior Investment Director och tidigare även tf VD. Hans tidigare befattningar inkluderar bland annat CFO på Swedavia AB, CFO/COO på TV4 Group AB och CFO/COO samt tf VD på Orc Software AB. Lars har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 10 000. Teckningsoptioner: 48 464

 

 

James Elliott

Chefsjurist. Född 1973. Anställd sedan 2014. Tidigare bland annat chefsjurist på FTSE-noterade bwin.party digital entertainment plc (tidigare PartyGaming Plc) under nio års tid. Aktieinnehav: –  Teckningsoptioner: 12 500

 

Pamela Morris Williams

Compliance-chef. Född 1977, anställd sedan 2018. Pamela har elva års erfarenhet från compliance-roller, bl a inom spelsektorn. Tidigare erfarenhet från Betsson och NYX (nu SG Digital). Bachelor och Master-examina från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  Aktieinnehav: –  Teckningsoptioner: 20 293