NetEnt | Better Gaming

Utdelning och utdelningspolicy

NetEnts ambition är att utdelningen ska uppgå till minst 60 procent av nettovinsten efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets långsiktiga kapitalbehov.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utdelning (MSEK) 9.9 9.9 29.7 49.4 79.1 79.1 79.1 89.0 118.7 199.5 320.2 540,3 540,3 540,3 239,1
Utdelning per aktie (SEK)         0,04   0,04   0,13   0,21   0,33   0,33   0,33   0,38   0,50   0,83   1,33  2,25  2,25  2,25  1,00
Vinst per aktie (SEK)         0,07   0,12   0,19   0,34   0,45   0,51   0,50   0,57   0,70   1,02   1,56  2,10  2,30  2,40  1,79
Utdelningsandel av resultatet % 64,1% 34,7% 64,7% 61,9% 73,5% 65,1% 67,3% 65,4% 71,0% 82,0% 85,6% 107,1% 97,8% 93,8% 55,9%

De senaste åren har ordinarie utdelning, eller överföring till aktieägarna, gjorts i form av ett automatiskt inlösenprogram. Mer information om 2019 års föreslagna utdelning finns i broschyren via länken nedan.

Inlösenprogram 2020 NetEnt AB (publ) – informationsbroschyr svenska