NetEnt | Better Gaming

Bolagsstämmor

2021

Årsredovisning

NetEnt AB (publ), 556532-6443 Räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i NetEnt AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med or... Fortsätt läsa

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

NetEnt AB (publ), 556532-6443, håller årsstämma den 28 juni 2021. Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen bes... Fortsätt läsa

2020

Extra Bolagsstämma 2020

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon s... Fortsätt läsa

Årsstämma 2020

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 ägde rum onsdagen den 29 april 2020 i Stockholm. Stämmans deltagare, via ombud och poströstning, representerade 63,6 procent av rösterna och 43,5 p... Fortsätt läsa

2019

Årsstämma 2019

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 ägde rum fredagen den 10 maj 2019 i Stockholm. Total andel närvarande röster var 61,3 procent och andelen närvarande aktier motsvarade 38,3 proce... Fortsätt läsa

2018

Årsstämma 2018

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 ägde rum onsdagen den 25 april i Stockholm. Total andel närvarande röster var 68,9 procent och andelen närvarande aktier var 47,9 procent. Antalet re... Fortsätt läsa

2017

Årsstämma 2017

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 ägde rum den 21 april 2017 i Stockholm. Total andel närvarande röster var 59,0 procent och andelen närvarande aktier var 39,1 procent. Antalet rep... Fortsätt läsa

2015

Årsstämma 2016

Årsstämma i NetEnt AB (publ) för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 ägde rum torsdagen den 21 april 2016 i Stockholm.

Årstämma 2015

NetEnts årsstämma 2015 ägde rum onsdagen den 29 april 2015 klockan 15.00 i Stockholm.

2014

Årsstämma 2014

Årsstämman hölls i Stockholm den 24 april 2014.

2013

Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 hölls i Stockholm den 25 april 2013.

2012

Årsstämma 2012

Årsstämman 2012 ägde rum onsdagen den 18 april klockan 15.00 i Spårvagnshallarna i Stockholm.

2011

Årstämma 2011

Årsstämman 2011 ägde rum onsdagen den 13 april klockan 16.00 i Stockholms Konserthus.

2010

Årstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum onsdagen den 14 april klockan 16.00 i Spårvagnshallarna, Stockholm.

2009

Årstämma 2009

Årsstämman 2009 ägde rum onsdagen den 29 april klockan 15.00 i Spårvagnshallarna i Stockholm.

2008

Årstämma 2008

Årsstämman 2008 ägde rum torsdagen den 10 april klockan 13.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

2007

Årstämma 2007

Årsstämman 2007 ägde rum måndagen den 21 maj klockan 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.