NetEnt | Better Gaming

Medlemmar i styrelsen

viggo-carlund

Vigo Carlund

Styrelseordförande. Född 1946. Invald 2008, ordförande sedan 2011. Övriga styrelseuppdrag: Los Naranjos S.L. Tidigare bland annat VD för Investment AB Kinnevik, Korsnäs AB och Transcom WorldWide AB samt styrelseordförande i Tele 2 AB. Aktieinnehav: 3 670 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

fredrik-erbrink

Fredrik Erbing

Styrelseledamot. Född 1967. Invald 2008, Fredrik Erbing är verksam som Vice President inom Acando AB. Fredrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 120 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 120 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

peter-hamberg

Peter Hamberg

Styrelseledamot. Född 1973. Invald 2009, Peter Hamberg är VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltnings AB samt styrelseledamot i C-RAD AB och Solporten Fastighets AB. Peter har en fil.kand. i internationell företagsekonomi från San Francisco State University, USA. Aktieinnehav: 1 218 000 A-aktier och 580 400 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Peter Hamberg är nära släkt med en av bolagets större aktieägare.

pontus-lindwall

Pontus Lindwall

Styrelseledamot. Född 1965. Invald 2011, Pontus Lindwall är styrelseordförande i Betsson AB (publ) och i Mostphotos AB, samt styrelseledamot i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 4 046 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 2 109 000 A-aktier och 720 420 B-aktier. Oberoende i förhållande till ledande befattningshavare och ägare. Pontus är styrelseordförande i Betsson AB som är kund och tidigare moderbolag till NetEnt.

mikael-knutsson

Michael Knutsson

Styrelseledamot. Född 1961. Invald 2012, Michael Knutsson är VD på Knutsson Holdings AB och styrelseledamot i Pata-Pata AB. Aktieinnehav: 6 000 000 A-aktier, 10 000 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

maria-redin

Maria Redin

Styrelseledamot. Född 1978. Invald 2012. Maria Redin är finanschef på MTG. Maria har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Aktieinnehav: 11 880 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

jenny-rosberg

Jenny Rosberg

Styrelseledamot. Född 1966. Invald 2015. Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB. Hon är även styrelseledamot i Nordax Group och Nordax Bank. Jenny har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större ägare. Innehav: 15 600 B-aktier.

 

Maria Hedengren

Styrelseledamot. Född 1970. Invald 2017. Maria Hedengren är finanschef på iZettle och var finanschef på NetEnt under perioden 2011-2016. Maria har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Oberoende i förhållande till större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eftersom hon var bolagets finanschef fram till 2016. Innehav: 19 000 B-aktier.