NetEnt | Better Gaming

Medlemmar i styrelsen

Innehav per 31 december 2018.

fredrik-erbrink

Fredrik Erbing

Styrelseordförande. Född 1967. Invald 2008, Fredrik Erbing är verksam som Vice President inom Acando AB. Fredrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 120 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 120 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

peter-hamberg

Peter Hamberg

Styrelseledamot. Född 1973. Invald 2009, Peter Hamberg är VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltnings AB samt styrelseledamot i C-RAD AB och Solporten Fastighets AB. Peter har en fil.kand. i internationell företagsekonomi från San Francisco State University, USA. Aktieinnehav: 1 218 000 A-aktier och 580 400 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 150 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Peter Hamberg är nära släkt med en av bolagets större aktieägare.

pontus-lindwall

Pontus Lindwall

Styrelseledamot. Född 1965. Invald 2011, Pontus Lindwall är NetEnts grundare. Han är också vd i Betsson AB (publ), samt styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: 4 100 000 B-aktier.
Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 2 109 000 A-aktier och 760 520 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare.

 

maria-redin

Maria Redin

Styrelseledamot. Född 1978. Invald 2012. Maria Redin är finanschef på MTG. Maria har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Aktieinnehav: 11 880 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

 

Lisa Gunnarsson

Styrelseledamot. Född 1978. Invald 2019. Lisa Gunnarsson är Nordenchef på LinkedIn. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Stockholms Handelskammare. Utbildning: Examen i företagsekonomi och marknadsföring, IHM Business School. Aktieinnehav: – Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

 

Christoffer Lundström

Styrelseledamot. Född 1973. Invald 2019. Andra uppdrag: Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB. Övriga styrelseuppdrag: Scandic Hotel AB, Collector AB, Feelgood Svenska AB, Harrys Pubar AB, Future Pawnbroker in Scandinavia AB, Tableflip Entertainment AB, AM Brands AB, KL Capital AB, samt diverse styrelser inom Provobissfären. Utbildning: Bachelor of Arts, Webster University och Hotel Management Diploma, HOSTA. Aktieinnehav: 370 800 A-aktier och 160 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Nära släkt med en av bolagets större aktieägare och därmed ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Jonathan Pettemerides

Styrelseledamot. Född 1980. Invald 2019. Andra uppdrag: Director of Product Marketing and Customer Experience, the Rank Group plc. Utbildning: Bachelor of Science, St. Mary’s University College, Storbritannien. Aktieinnehav: – Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samt större aktieägare i bolaget.