NetEnt | Better Gaming

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. NetEnt ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer. Deloitte AB valdes till revisorer vid årsstämman i april 2017 för perioden fram till årsstämman 2018. Erik Olin utsågs till huvudansvarig revisor.