NetEnt | Better Gaming

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. NetEnt AB (publ) ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer. Deloitte AB valdes till revisorer vid årsstämman i april 2018 för perioden fram till årsstämman 2019 och Erik Olin utsågs till huvudansvarig revisor.