NetEnt | Better Gaming

Marknadsöversikt

Enligt H2 Gambling Capital (H2GC) hade den globala spelmarknaden ett uppskattat värde på 406 (402) miljarder EUR år 2019 mätt i bruttospelintäkter. Av detta utgjordes cirka 88 (89) procent av landbaserat spelande, främst statligt ägda lotteriverksamheter med monopol samt landbaserade kasinon och spelhallar. Det innebär att endast 12 procent av allt spelande i världen ägde rum online. Motsvarande siffra för Europa var 25 procent. Marknaden för onlinespel har växt snabbare än den totala spelmarknaden de senaste åren. Under de senaste fem åren (2015–2019) var den årliga tillväxttakten för onlinespel 10 procent, jämfört med endast 2 procent för den totala marknaden. Den globala marknaden för onlinekasino har uppskattats till 13,6 miljarder EUR för 2019, varav Europa svarade för 65 procent. Under 2019 växte marknaden för onlinekasino med 12 (8) procent och den totala spelmarknaden med 1 (5) procent. Tillväxten för onlinekasino har de senaste åren drivits främst av en kraftig ökning inom Live Casino.