NetEnt | Better Gaming

Marknadsöversikt

Marknaden för spel på internet har visat god tillväxt under de senaste åren. Det globala bruttospelöverskottet för spel via internet, innefattande samtliga spelformer, har uppskattats till 34,5 miljarder EUR för 2015, vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Motsvarande storlek för onlinekasinomarknaden globalt har beräknats till EUR 7,6 miljarder för 2015, en ökning på 9 procent under året (källa: H2 Gambling Capital, juni 2016).
Europa är den i särklass största spelmarknaden och förväntas de närmaste åren svara för nära hälften av det globala spelöverskottet. Omregleringar av nationell spellagstiftning sker i flera europeiska länder. NetEnt följer noggrant utvecklingen av samtliga marknader som är föremål för reglering. I Spanien är marknaden för onlinekasino numera reglerad och NetEnt erhöll lokala spellicenser och driftsatte flera operatörer under 2015. I Storbritannien, som är Europas största spelmarknad, infördes nya spellagar år 2014, något som innebär att samtliga operatörer som vänder sig till brittiska spelare behöver lokal brittisk spellicens och måste betala spelskatt i Storbritannien, oavsett i vilket land operatören är baserad. Under 2015 erhöll NetEnt lokala spellicenser av den brittiska spelmyndigheten. Den italienska marknaden är omreglerad sedan ett par år tillbaka och NetEnt har ett tätt samarbete med de ansvariga myndigheterna för att få olicensierade operatörer, med fokus på italienska spelare, att förvärva en lokal licens.
Marknaderna för onlinespel är reglerade i Portugal, Rumänien och Bulgarien. I Rumänien har NetEnt erhållit spellicens, i de två andra nämnda länderna behöver inte leverantörer skaffa licens. I Nederländerna och Tjeckien väntas ny spellagsstiftning träda i kraft under 2017.
Den svenska regeringen beslutade i september 2015 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering under 2017 och enligt regeringen kan den nya lagstiftningen komma att träda i kraft år 2018.
Merparten av NetEnts kunder finns idag i Europa och bolaget kommer att fortsätta fokusera på den europeiska marknaden, samtidigt som satsningen i Nordamerika kommer att bidra till tillväxten på längre sikt. I USA har flera delstater omreglerat för att tillåta onlinespel, t ex Nevada (poker), Delaware (samtliga spelformer) och New Jersey (samtliga spelformer). Dessutom pågår politiska initiativ för att omreglera även i andra delstater, bland annat Pennsylvania och Michigan. NetEnt har ansökt om licens i New Jersey och har fått särskilt tillstånd att driftsätta flera kunder i väntan på att bolagets fullständiga licensansökan behandlas. NetEnt bevakar utvecklingen i andra amerikanska delstater för möjlig expansion framöver, liksom i Kanada, där marknaden är reglerad i flera provinser som exempelvis Ontario, British Columbia och Quebec.

Online market penetration