NetEnt | Better Gaming

Marknadsöversikt

Marknaden för spel på internet har visat god tillväxt under de senaste åren. Det globala spelöverskottet för spel via internet, innefattande samtliga spelformer, har uppskattats till 40,5 miljarder EUR för 2017, vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Motsvarande storlek för onlinekasinomarknaden globalt har beräknats till EUR 10,6 miljarder för 2017, vilket motsvarar en ökning på 9 procent under året (källa: H2 Gambling Capital, februari 2018).

Europa är den i särklass största spelmarknaden och förväntas de närmaste åren svara för nära hälften av det globala spelöverskottet. Omregleringar av nationell spellagstiftning sker i flera europeiska länder. NetEnt följer noggrant utvecklingen av samtliga marknader som är föremål för reglering. NetEnt innehar lokal spellicens i Storbritannien sedan 2015. Det är Europas största spelmarknad och nya spellagar infördes där under 2014, vilket innebär att samtliga operatörer som vänder sig till brittiska spelare behöver lokal brittisk spellicens och måste betala spelskatt i Storbritannien, oavsett i vilket land operatören är baserad. I Italien sker nu all NetEnts verksamhet via licenserade operatörer. Marknaden i Danmark reglerades 2012 och NetEnts spel finns tillgängliga hos flera kunder, bland annat hos Danske Spil. I Spanien är marknaden för onlinekasino reglerad – NetEnt innehar spellicens och bolagets spel finns tillgängliga hos ett flertal kunder i landet sedan 2015. Marknaderna för onlinespel har nyligen reglerats i Portugal, Rumänien, Bulgarien och Tjeckien. I Rumänien erhöll NetEnt spellicens och driftsatte sina spel hos flera operatörer under 2016. I Bulgarien och Portugal certifierades och driftsattes NetEnts spel under 2016. I Nederländerna väntas en ny spellagstiftning träda i kraft i slutet av 2018. I Sverige presenterade spelutredningen sitt förslag till ny spellag i slutet av mars 2017 och enligt regeringen ska den nya lagstiftningen kunna träda i kraft i början av 2019.

Merparten av NetEnts kunder finns idag i Europa och bolaget kommer att fortsätta fokusera på den europeiska marknaden, samtidigt som satsningen i Nordamerika förväntas bidra till tillväxten på längre sikt. I USA har flera delstater omreglerat för att tillåta onlinespel, t ex Nevada (poker), Delaware (samtliga spelformer) och New Jersey (samtliga spelformer). Dessutom pågår politiska initiativ för att omreglera även i andra delstater, bland annat i Pennsylvania. NetEnt har ansökt om licens i New Jersey och har fått särskilt tillstånd att driftsätta flera kunder i väntan på att bolagets fullständiga licensansökan behandlas. NetEnt bevakar utvecklingen i övriga amerikanska delstater för möjlig expansion framöver, liksom i Kanada. I Kanada är marknaden reglerad i flera provinser som exempelvis Ontario, British Columbia och Quebec. Som ett första steg för etablering i Kanada har NetEnt ansökt om och erhållit licens i provinsen British Columbia.

Konkurrenter

Leverantörsmarknaden för onlinespel domineras av en handfull aktörer. Flertalet av dessa erbjuder en bredare produktportfölj än NetEnt som fokuserar på kasinospel.

Under 2017 uppgick NetEnts marknadsandel globalt till uppskattningsvis 17 procent medan den var 28 procent i Europa, baserat på marknadsstatistik från H2GC. Framtiden för onlinespel ser fortsatt mycket intressant ut och NetEnt har förutsättningar att fortsätta ta nya marknadsandelar.