NetEnt | Better Gaming

Marknadsöversikt

Marknaden för spel på internet har visat god tillväxt under de senaste åren. Det globala spelöverskottet för spel via internet, innefattande samtliga spelformer, har uppskattats till 39,8 miljarder EUR för 2016, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Motsvarande storlek för onlinekasinomarknaden globalt har beräknats till EUR 10,0 miljarder för 2016, vilket motsvarar en ökning på 7 procent under året (källa: H2 Gambling Capital, juni 2017).

Europa är den i särklass största spelmarknaden och förväntas de närmaste åren svara för nära hälften av det globala spelöverskottet. Omregleringar av nationell spellagstiftning sker i flera europeiska länder. NetEnt följer noggrant utvecklingen av samtliga marknader som är föremål för reglering. Marknaderna för onlinespel har nyligen reglerats i Portugal, Rumänien och Bulgarien. I Rumänien erhöll NetEnt spellicens och driftsatte sina spel hos flera operatörer under 2016. I Bulgarien och Portugal certifierades och driftsattes NetEnts spel under 2016. I Nederländerna och Tjeckien väntas ny spellagstiftning träda i kraft under 2017. I Spanien är marknaden för onlinekasino reglerad – NetEnt innehar spellicens och bolagets spel finns tillgängliga hos ett flertal kunder i landet sedan 2015. I Storbritannien, som är Europas största spelmarknad, infördes nya spellagar år 2014, något som innebär att samtliga operatörer som vänder sig till brittiska spelare behöver lokal brittisk spellicens och måste betala spelskatt i Storbritannien, oavsett i vilket land operatören är baserad. Under 2015 erhöll NetEnt lokala spellicenser av den brittiska spelmyndigheten. I Italien sker nu all NetEnts verkamhet via licenserade operatörer. Marknaden i Danmark reglerades 2012 och NetEnts spel finns tillgängliga hos flera kunder, bland annat hos Danske Spil. I Sverige presenterade spelutredningen sitt förslag till ny spellag i slutet av mars och enligt regeringen ska den nya lagstiftningen kunna träda i kraft i början av 2019.

Merparten av NetEnts kunder finns idag i Europa och bolaget kommer att fortsätta fokusera på den europeiska marknaden, samtidigt som satsningen i Nordamerika förväntas bidra till tillväxten på längre sikt. I USA har flera delstater omreglerat för att tillåta onlinespel, t ex Nevada (poker), Delaware (samtliga spelformer) och New Jersey (samtliga spelformer). Dessutom pågår politiska initiativ för att omreglera även i andra delstater, bland annat Pennsylvania och Illinois. NetEnt har ansökt om licens i New Jersey och har fått särskilt tillstånd att driftsätta flera kunder i väntan på att bolagets fullständiga licensansökan behandlas. NetEnt bevakar utvecklingen i övriga amerikanska delstater för möjlig expansion framöver, liksom i Kanada. I Kanada är marknaden reglerad i flera provinser som exempelvis Ontario, British Columbia och Quebec. Som ett första steg för etablering i Kanada har NetEnt ansökt om och erhållit licens i provinsen British Columbia.

Konkurrenter

Leverantörsmarknaden för onlinespel domineras av en handfull aktörer. Flertalet av dessa erbjuder en bredare produktportfölj än NetEnt som fokuserar på kasinospel, och många har dessutom valt att fokusera på pokermarknaden.

NetEnts huvudsakliga konkurrenter är Playtech och Microgaming. Därutöver finns ett flertal mindre konkurrenter. Inom live casino-segmentet är Evolution Gaming den främsta konkurrenten. Under 2016 uppgick NetEnts marknadsandel globalt till uppskattningsvis 15 procent medan den var 25 procent i Europa, baserat på marknadsstatistik från H2GC. Marknadsandelen har ökat stadigt de senaste åren. Framtiden för onlinespel ser fortsatt mycket intressant ut och NetEnt har goda förutsättningar att fortsätta ta nya marknadsandelar.

 

Online market penetration