NetEnt | Better Gaming

Strategier

Geografisk expansion
Geografisk expansion på prioriterade marknader. Europa är fortsatt högsta prioritet, följt av Nordamerika och därefter Asien. Fokus på reglerade marknader men fortsätta med dot.com så länge det är kommersiellt hållbart.

Flexibelt & skalbart produkterbjudande
Så långt det är möjligt ska våra nya spel kunna lanseras samtidigt för alla kunder i alla kanaler och på alla marknader. Vår plattform ska hantera växande volymer, ökad komplexitet och smidigt kunna integreras hos nya kunder.

Innovation & kvalitet
Spel, plattform och övriga processer inom bolaget ska präglas av innovation och en strävan efter att ständigt leverera högsta kvalitet.

Samarbetspartner
Vi ska vara en nära samarbetspartner och växa tillsammans med både befintliga och nya kunder.

Stark företagskultur
En kultur som främjar snabb tillväxt. Vi strävar efter en dynamisk, kreativ och målstyrd kultur som bygger på kärnvärdena:
• Dare to take chances
• Lead by example
• Empower people
• Respect others