NetEnt | Better Gaming

Ersättningar

Optionsprogram 2019-2022

Årsstämman den 10 maj 2019 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa anställda inom NetEnt-koncernen. Sammanlagt antal utfärdade och utestående teckningsoptioner är 657 265, med rätt att teckna lika många nya aktier i NetEnt AB. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspriset 2,15 kronor per option (optionspremie) enligt värdering utförd av Ernst & Young. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 35,60 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 2022.

Optionsprogram 2020-2023

Årsstämman den 29 april 2020 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa anställda inom NetEnt-koncernen. Sammanlagt antal utfärdade och utestående teckningsoptioner uppgår till 1 089 388, med rätt att teckna lika många nya aktier i NetEnt AB. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspriset 5,86 kronor per option (optionspremie) enligt värdering utförd av Ernst & Young. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 49,60 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 20 september 2023.