Net Entertainments B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.