NetEnt | Better Gaming

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i NetEnts valberedning utses av de vid utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Valberedningen inför årsstämman i april 2018 utsågs till följande ledamöter:

• John Wattin, ordförande (utsedd av familjen Hamberg)
• Christoffer Lundström (utsedd av familjen Lundström)
• Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson)
• Vigo Carlund (styrelsens ordförande)

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 1 februari 2018 till adress: Valberedningen, NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, samt valberedning@netent.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.