NetEnt | Better Gaming

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i NetEnts valberedning utses av de vid utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman i maj 2019 består av följande ledamöter: John Wattin, ordförande (utsedd av familjen Hamberg), Christoffer Lundström (utsedd av familjen Lundström), Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson) och Fredrik Erbing (styrelsens ordförande).