NetEnt | Better Gaming

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i NetEnts valberedning utses av de vid utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman i april 2020 består av följande ledamöter: Joel Lindeman (ordförande, utsedd av Novobis och familjen Lundström), John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), Michael Knutsson (utsedd av familjen Knutsson) och Fredrik Erbing (styrelsens ordförande). Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.