NetEnt | Better Gaming

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i NetEnts valberedning utses av de vid utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman i maj 2019 består av följande ledamöter: John Wattin, ordförande (utsedd av familjen Hamberg), Christoffer Lundström (utsedd av familjen Lundström), Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson) och Fredrik Erbing (styrelsens ordförande).

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 15 februari 2019 till adress: Valberedningen, NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, samt valberedning@netent.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.