NetEnt | Better Gaming

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i NetEnts valberedning utses av de vid utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman i april 2020 består av följande ledamöter: John Wattin, ordförande (utsedd av familjen Hamberg), Joel Lindeman (utsedd av Novobis och familjen Lundström), Michael Knutsson (utsedd av familjen Knutsson) och Fredrik Erbing (styrelsens ordförande). Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 15 februari 2020 till adress: Valberedningen, NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, samt valberedning@netent.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.