NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2017 och kvartalsrapport oktober – december 2017

Citat från Per Eriksson, VD och koncernchef

– ”2017 blev ännu ett händelserikt år med lönsam tillväxt för NetEnt, även om vi hade räknat med ett mycket bättre utfall. Under 2018 ökar vi vårt kommersiella fokus och optimerar organisationen så att intäkterna växer mer än kostnaderna. Jag ser fram emot ett nytt år med fler nya spelsläpp och produktnyheter än någonsin från NetEnt.”

Fjärde kvartalet 2017

 • Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 4,7% till 419 (400) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 150 (156) MSEK, en minskning med 3,9%
 • Rörelsemarginalen var 35,8 (39,0)%
 • Periodens resultat uppgick till 152 (150) MSEK, en ökning med 1,5%
 • Vinst per aktie uppgick till 0,63 (0,62) SEK före och efter utspädning
 • 8 licensavtal med nya kunder tecknades och 11 nya kunders kasinon driftsattes

Helåret 2017

 • Intäkterna för helåret ökade med 11,7% till 1 625 (1 455) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 587 (536) MSEK, en ökning med 9,5%
 • Rörelsemarginalen var 36,1 (36,8)%
 • Periodens resultat uppgick till 552 (504) MSEK, en ökning med 9,5%
 • Vinst per aktie uppgick till 2,30 (2,10) SEK före och efter utspädning
 • 37 licensavtal med nya kunder tecknades och 35 nya kunders kasinon driftsattes
 • Föreslagen överföring till aktieägare på 2,25 (2,25) SEK per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Kundavtal tecknades med Caliente i Mexiko
 • Ny digital marknadsföringstjänst lanserades tillsammans med Ve Global
 • Spelen Planet of the ApesTM och Finn and the Swirly SpinTM släpptes
 • Mobile Black Jack för Live Casino lanserades

Kommentar från Per Eriksson, VD och koncernchef

2017 blev ännu ett händelserikt år med lönsam tillväxt för NetEnt, även om vi hade räknat med ett mycket bättre utfall. Intäkterna för helåret ökade med 11,7 procent till 1 625 MSEK och rörelseresultatet ökade med 9,5 procent till 587 MSEK. Rörelsemarginalen var 36,1 (36,8) procent. Den strategiska satsningen på reglerade marknader fortsätter och under 2017 fasade vi ut leveranser av spel till operatörer i Australien, Polen och Tjeckien, vilket påverkade intäktstillväxten negativt med cirka tre procentenheter i det fjärde kvartalet. Intäkterna ökade med 4,7 procent i SEK jämfört med fjärde kvartalet 2016 och rörelseresultatet uppgick till 150 MSEK, motsvarande en marginal på 35,8 (39,0) procent. Den lägre än väntade intäktstillväxten i Q4 ledde till att rörelsemarginalen minskade jämfört med föregående år eftersom vi samtidigt fortsatte att investera för framtida tillväxt genom att förstärka produkt- och försäljningsorganisationen, vidareutveckla vårt erbjudande inom Live Casino och flytta till större lokaler på Malta. Under 2018 ökar vi vårt kommersiella fokus och optimerar organisationen så att intäkterna växer mer än kostnaderna.

I fjärde kvartalet tecknade vi licensavtal med åtta nya kunder och driftsatte elva nya kunders onlinekasinon. Verksamheten fortsätter att generera ett stabilt kassaflöde och den föreslagna överföringen till aktieägarna för 2017 är 540 MSEK, vilket motsvarar 2,25 kronor per aktie.

Vi fortsatte satsa på att utveckla marknadens bästa mobilspel inom kasino och i november släppte vi Finn and the Swirly SpinTM, ett banbrytande spel med en ny typ av mekanik som utvecklats för att ge en optimal spelupplevelse i mobilen, och som hittills mottagits väl av spelarna. Dessutom lanserade vi en mobil version av Blackjack för Live Casino. Mobila spel stod för 54 procent av våra intäkter i fjärde kvartalet.

Alldeles nyss hemkommen från den årliga spelmässan ICE i London kan jag berätta att vår lanseringsplan för nya spel under 2018 ser mycket spännande ut. Vi planerar att släppa minst 20 nya spel, jämfört med 14 under 2017, däribland två varumärkessamarbeten, JumanjiTM och VikingsTM. Ett tredje varumärkesspel som presenterades på ICE, baserat på den populära Netflix-serien NarcosTM, kommer ut i Q1 2019. Även inom Live Casino presenterade vi ett helt nytt koncept som innebär kundanpassade lösningar med innovativ teknik för att kombinera 3D-grafik med en dynamisk miljö där spelaren ser andra bord och spelares aktivitet vid borden, för att skapa en ny typ av kasinoupplevelse. Den första skräddarsydda produkten finns nu tillgänglig hos vår kund Mr Green och heter Live Beyond Live.

Den globala marknaden för onlinespel fortsätter att växa tack vare digitaliseringen och den mobila utvecklingen. Vi utmanar en traditionell bransch med vår digitala affärsmodell och ser att migrationen till onlinespel från spel offline fortsätter i oförändrad takt. Av allt kasinospel i världen sker endast fem procent online, medan resten äger rum i landbaserade spelmiljöer. Onlinemigrationen har kommit längre i några av våra kärnmarknader i Europa där vi har höga marknadsandelar och vi har under året sett lägre tillväxt i Norden, framför allt i Norge. Samtidigt har tillväxten varit fortsatt god på de omreglerade marknaderna i Italien, Spanien, Storbritannien och New Jersey.

NetEnt tror på ett ansvarsfullt företagande och vill verka för en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till vår omvärld. Ett viktigt område inom hållbarhet för NetEnt är mångfald och jämställdhet. Vi ser att mångfald och jämställdhet stärker innovationskraften och kulturen i företaget. En viktig del i vår medarbetarstrategi är målet att uppnå en 50/50-balans i andelen anställda män och kvinnor. För tredje året i rad var NetEnt bland finalisterna när stiftelsen Allbright i höstas utsåg börsens bästa bolag inom jämställdhet.
Vi ser förutsättningar för lönsam tillväxt under 2018 tack vare en stor pipeline med nya spel, växande intäkter från reglerade marknader, mobila spel samt nya kunder som ska driftsättas. Jag vill tacka alla medarbetare för deras stora insatser under året och ser fram emot ett nytt år med fler nya spelsläpp och produktnyheter än någonsin från NetEnt.

Presentation av rapport

Torsdagen den 15 februari klockan 09:00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson live via en webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats, länken till webbsändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q4-2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
per.eriksson@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 klockan 7:30 CET.