NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2018 och kvartalsrapport oktober – december 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef

”Flera av spellanseringarna under fjärde kvartalet utvecklades väl och våra intäkter ökade med 9,5 procent (+3,9 procent i euro) under perioden. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 37,3 procent, tack vare högre volymer och bättre kostnadskontroll i bolaget. Jag ser fram emot ett nytt händelserikt år som kommer präglas av arbetet med att uppnå ökad organisk tillväxt med fortsatt kostnadskontroll.”

Fjärde kvartalet 2018:

 • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 465 (425) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 204 (194) MSEK, motsvarande en marginal på 43,9 (45,7)%. Kvartalet har belastats med kostnader för omorganisation om 22 MSEK. Justerat för dessa kostnader uppgick EBITDA till 226 (194) MSEK, motsvarande en marginal på 48,7 (45,7)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 146 (153) MSEK, motsvarande en marginal på 31,4 (35,9)%. Utöver ovan nämnda kostnader för omorganisation har kvartalet belastats med nedskrivning av ett projekt inom virtual reality om 5 MSEK. Justerat för dessa två poster uppgick EBIT till 174 (153) MSEK, motsvarande en marginal på 37,3 (35,9)%
 • Periodens resultat uppgick till 137 (155) MSEK. Vinst per aktie uppgick till 0,57 (0,65) SEK före och efter utspädning
 • 8 (8) licensavtal med nya kunder tecknades och 9 (11) nya kunders kasinon driftsattes

Helåret 2018:

 • Intäkterna för helåret uppgick till 1 782 (1 636) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 816 (740) MSEK, motsvarande en marginal på 45,8 (45,2)%. Före omorganisationskostnader i fjärde kvartalet och avgångskostnader för tidigare VD uppgick EBITDA till 844 (740) MSEK, motsvarande en marginal på 47,4 (45,2)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 601 (582) MSEK, motsvarande en marginal på 33,7 (35,6)%. Justerat för ovan nämnda kostnader samt nedskrivning av projekt inom VR uppgick EBIT till 634 (582) MSEK, motsvarande en marginal på 35,6 (35,6)%
 • Periodens resultat uppgick till 577 (547) MSEK. Vinst per aktie uppgick till 2,40 (2,28) SEK före och efter utspädning.
 • Föreslagen överföring till aktieägare om 2,25 (2,25) SEK per aktie
 • 31 (37) licensavtal med nya kunder tecknades och 38 (35) nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

 • Kundavtal tecknades med ATG och Svenska Spel i Sverige, samt Veikkaus i Finland
 • Kundavtal ingicks i USA med Churchill Downs (New Jersey) och Penn National Gaming (Pennsylvania)
 • Avtal tecknades med William Hill gällande Live Casino
 • Omorganisation genomfördes för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
 • Lars Johansson utsågs till finansdirektör (CFO)

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef

Fler spellanseringar och ökat kommersiellt fokus i fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet lanserade vi sex spel, flera av dessa utvecklades väl, och våra intäkter ökade med 9,5 procent (+3,9 procent i euro) till 465 MSEK. Justerat för omorganisationskostnader och nedskrivning av VR-projektet förbättrades rörelsemarginalen till 37,3 (35,9) procent, tack vare högre volymer, en svag krona och bättre kostnadskontroll i bolaget. På flera av våra marknader ställs det tuffare krav än någonsin på oss som leverantör – vi måste leverera mer och snabbare – samtidigt som vi fortsätter att erbjuda innovativa produkter och underhållande spelupplevelser för kunder och spelare. För att bättre kunna möta dessa ökade krav fortsatte vi därför arbetet med att se över organisationen för att förbättra effektiviteten och det kommersiella fokuset i bolaget. I december meddelade vi att vi genomför en omorganisation, som innebär en decentralisering av verksamheten med tydligare ansvarsområden och prioriteringar. Vi har stärkt upp flera chefspositioner och har även rekryterat en ny chef för Live Casino, som är ett affärsområde som vi fortsätter att investera i. Som vi meddelade i december ökar vi utvecklingstakten under 2019 och siktar på att lansera 30 – 35 nya spel, jämfört med 21 nya spel under 2018. För att kunna växa med kostnadskontroll och frigöra resurser som istället satsas på ökad produktion, meddelade vi även att 55 heltidstjänster försvinner, i huvudsak inom bolagets stabsfunktioner på kontoret i Stockholm.

Starkt kassaflöde, solid finansiell ställning och stabil utdelning 2018

När vi summerar helåret 2018 ser vi att NetEnts intäkter ökade med 8,9 procent till 1 782 MSEK och att rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 10,3 procent till 816 MSEK. Den svaga kronan gav oss stort stöd under året och vi är inte nöjda med den underliggande intäktsökningen i euro, som var 2,3 procent för året. NetEnt fortsätter att skapa ett stabilt kassaflöde och vid utgången av 2018 uppgick bolagets nettokassa till 501 MSEK. Detta möjliggör både fortsatta investeringar i tillväxtskapande initiativ och fortsatta goda utdelningar till aktieägarna. För 2018 föreslår styrelsen en oförändrad utdelning på 2,25 SEK per aktie.

Regleringar skapar nya förutsättningar

I fjärde kvartalet svarade lokalt reglerade marknader för 37 (33) procent av våra intäkter. Om vi inkluderar intäkterna från Sverige så står lokalt reglerade marknader för mer än hälften av våra intäkter. Den nya regleringen som gäller i Sverige sedan årsskiftet innebär nya regler och krav för alla aktörer, liksom nya förutsättningar för ansvarsfullt spelande och konkurrens på lika villkor. Vi har driftsatt spel hos de flesta av våra kunder i Sverige, inklusive nya kunder som ATG och Svenska Spel. Hittills i år är vårt totala spelöverskott i euro cirka fem procent lägre än under motsvarande period föregående år, främst på grund av lägre volymer i Sverige. Det är för tidigt att säga något om den svenska regleringens effekter på sikt men vi förväntar oss att de betydelsefulla kunder som vi tecknade avtal med under slutet av 2018 och de nya spel som vi lanserar kommer att bidra till nya intäkter under 2019. När det gäller bolagets organiska vinsttillväxt har vi klart högre ambitioner än 2018 års takt.

I USA följer vi utvecklingen noga efter det amerikanska justitiedepartementets utlåtande i januari om onlinespel, vilket skapat ökad osäkerhet, men ser i dagsläget ingen anledning att ompröva vår ambition att fortsätta växa i USA, till att börja med på de reglerade marknaderna i New Jersey och Pennsylvania. Tidsmässigt ser vi emellertid att lanseringen i Pennsylvania kommer att försenas p g a ändrade krav.

Nästa steg – vi ökar utvecklingstakten

Vi har just kommit tillbaka från årets största branschmässa i London, där vi presenterade flera produktnyheter, bland annat det senaste tillskottet inom NetEnt Rock-serien, som blir Ozzy Osbourne. Vi kommer även att utveckla ett spel baserat på filmkaraktären Conan och vi har lanserat ny funktionalitet inom NetEnt Engage som förbättrar spelupplevelsen. Lagom till de stora brittiska hästtävlingarna i vår släpper vi dessutom ett nytt spel som vi gjort i samarbete med den berömda brittiska jockeyn Peter Scudamore.

Jag vill tacka alla medarbetare för deras insatser under 2018 och ser fram emot ett nytt händelserikt år. Jag är övertygad om att vi kommer kunna erbjuda inte bara fler utan även bättre spel än någonsin i år, för alla spelare och smaker.

Presentation av rapport

Tisdagen den 12 februari klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd presentation. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats, länken till webbsändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q4-2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter ca 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey.