NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2019 och kvartalsrapport oktober – december 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef 
”Inom Live Casino har vi haft rekordmånga spelare sedan december, vilket gör att vi tror på ökade intäkter framöver inom detta område. Red Tiger har sedan förvärvet överträffat våra förväntningar och utgör nu en mycket viktig del i det pågående förbättringsarbetet inom NetEnt-koncernen. Den kombinerade spelportföljen tillsammans med Live Casino ger oss goda förutsättningar att leverera tillväxt för NetEnt under 2020.”

Fjärde kvartalet 2019

 • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 512 (465) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 261 (204) MSEK, motsvarande en marginal om 51,0 (43,9)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 161 (146) MSEK, motsvarande en marginal om 31,4 (31,4)%
 • Periodens resultat uppgick till 113 (137) MSEK. Vinst per aktie uppgick till 0,47 (0,57) SEK före och efter utspädning
 • Red Tiger bidrog till intäkterna med 96 MSEK och till EBITDA med 70 MSEK

Helåret 2019

 • Intäkterna för helåret 2019 uppgick till 1 793 (1 782) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 855 (816) MSEK, motsvarande en marginal om 47,7 (45,8)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 529 (601) MSEK, motsvarande en marginal om 29,5 (33,7)%
 • Periodens resultat uppgick till 429 (577) MSEK. Vinst per aktie uppgick till 1,79 (2,40) SEK före och efter utspädning
 • I helårets resultat ingår förvärvsrelaterade transaktionskostnader och avskrivningar om totalt 59 MSEK, samt förvärvsrelaterade finansieringskostnader om totalt 29 MSEK
 • Red Tiger som förvärvades i september bidrog till intäkterna med 126 MSEK och till EBITDA med 93 MSEK under helåret 2019
 • Föreslagen överföring/utdelning till aktieägare om 1,00 (2,25) SEK per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • NetEnt lanserade 13 (6) slotspel, varav Ozzy Osbourne var det mest framgångsrika
 • Red Tiger lanserade 9 (6) slotspel, varav Dynamite Riches var det mest framgångsrika
 • Plattformstjänsten NetEnt Connect startades i december med Red Tiger som första leverantör
 • Inom Live Casino lanserades en ny Auto Roulette-studio

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef

Tillväxt genom förvärv

Intäkterna för årets sista kvartal ökade med 10,0 procent till den högsta nivån någonsin, 512 MSEK (465 MSEK), av vilka 96 MSEK kom från Red Tiger som förvärvades i september. Beräknat pro forma(1) och i eurotermer var våra totala intäkter inklusive Red Tiger ned 4,8% procent jämfört med motsvarande period under 2018. Tillväxten tyngdes av en fortsatt svag utveckling i framför allt Sverige och Norge, medan intäkterna från USA fortsatte att öka kraftigt. Under perioden 1 januari – 10 februari 2020 ökade koncernens totala spelöverskott proforma(1) i euro med 4,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat och kassaflöde i fjärde kvartalet

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 261 MSEK (204) under kvartalet, av vilka 70 MSEK utgjordes av bidrag från Red Tiger. EBITDA-marginalen var 51,0 (43,9) procent. Förvärvet av Red Tiger gjordes i avsikt att skapa aktieägarvärden genom ökad tillväxt och lönsamhet för den gemensamma koncernen. Förvärvet möjliggjordes av NetEnts starka balansräkning, som därmed gick från nettokassa till nettoskuld, och vårt långsiktiga mål är att leverera en förbättrad avkastning för aktieägarna med en balanserad kapitalstruktur. Den föreslagna utdelningen för 2019 uppgår därmed till SEK 1,00 (2,25) per aktie, vilket stödjer bolagets kassagenerering samtidigt som amortering av utstående lån sker. Denna nivå motsvarar bolagets utdelningspolicy sedan tidigare.

Hög aktivitetsnivå och fördjupad integration med Red Tiger 

Vi släppte fler spel än någonsin under det fjärde kvartalet – 13 (6) från NetEnt och 9 (6) från Red Tiger – och fortsatte att teckna avtal med och driftsätta kunder i oförminskad takt. Kvartalet i övrigt präglades av ett fördjupat integrationsarbete för att tillsammans med Red Tiger realisera synergier både vad avser intäkter och kostnader. Red Tiger tillför kompletterande kompetens till NetEnt-koncernen och vi har ett flertal gemensamma projekt i full gång för att kunna leverera stora förbättringar i kunderbjudande och spelupplevelse. Vårt första gemensamma spel med jackpottmekanik, Piggy Riches, som lanserades i januari, har varit Red Tigers bästa spelsläpp någonsin och under 2020 lanserar vi flera gemensamma spel. I december introducerade vi en tjänst för aggregering av spel från tredjepartsleverantörer, NetEnt Connect, med Red Tiger som första leverantör. Under 2019 reducerade vi antalet anställda på NetEnt (exklusive Red Tiger) samtidigt som vi ökade vår spelproduktion och satsningen inom Live Casino. Vi fortsätter arbetet med att se över kostnaderna och förbättra effektiviteten inom hela NetEnt-koncernens verksamhet och integrationen av Red Tiger är en mycket viktig del i denna process.

Rekordmånga spelare inom Live Casino

Inom Live Casino fortsätter vi arbetet enligt plan med våra produkt- och organisationsförbättringar och i december lanserades en ny Auto Roulette-studio. Generellt har vi fått ett positivt gensvar på de förbättringar som vi gjort inom Live under 2019 och sedan december har vi haft rekordnivåer i antalet spelare. Vi utökar nu studion på Malta och lanserar inom kort våra första fysiska bord till kundnätverket som ett alternativ till våra bord med bluescreen-teknik, vilket förväntas bidra till ökade intäkter för Live Casino under 2020.

Framtidsutsikter

Vi presenterade nyligen en rad spelnyheter vid spelmässan ICE i London – bland annat ett nytt jackpottkoncept som heter Starburst Power Pots, samt branded games i samarbeten med Gordon Ramsay, Street Fighter och Fashion TV – vilket visar att vi fortsätter att fokusera på att erbjuda en spelupplevelse i världsklass.
Jag vill även ta tillfället i akt och tacka våra medarbetare, kunder och aktieägare för visat stöd under 2019. Med fortsatt fokus på effektivitet och förvärvet av Red Tiger går vi stärkta in i det nya året. Vår globala distribution och våra två starka varumärken gör att vi bör kunna öka våra marknadsandelar inom onlinekasino, och den kombinerade spelportföljen tillsammans med Live Casino ger oss goda förutsättningar att leverera tillväxt för NetEnt under 2020.

(1) Jämförelsetalen från föregående år inkluderar Red Tiger.

 

Presentation av rapport

Onsdagen den 12 februari klockan 10:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd presentation. Presentationen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q4-2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är ett globalt spelbolag som erbjuder spel och spellösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Spelen marknadsförs under NetEnts och Red Tigers varumärken. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att utveckla spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Sofia, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, London, Isle of Man och New Jersey. För mer information om NetEnt, besök gärna bolagets webbplats på www.netent.com