NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef

”Andra kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige, där vi haft färre spelare och lägre intäkter per spelare sedan den nya regleringen introducerades vid årsskiftet. Med blicken framåt fortsätter vi att investera i ökad spelproduktion, en teknisk plattform med breddat tjänsteutbud samt i Live Casino, för att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar inom onlinekasino på alla våra marknader.”

Andra kvartalet 2019

 • Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 419 (437) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 201 (202) MSEK, motsvarande en marginal på 48,0 (46,3)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 130 (149) MSEK, motsvarande en marginal på 31,0 (34,0)%
 • Periodens resultat uppgick till 120 (139) MSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,58) SEK före och efter utspädning
 • 8 (8) licensavtal med nya kunder tecknades och 10 (7) nya kunders kasinon driftsattes

Första halvåret 2019

 • Intäkterna för första halvåret uppgick till 837 (867) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 397 (384) MSEK, motsvarande en marginal på 47,5 (44,3)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 256 (283) MSEK, motsvarande en marginal på 30,6 (32,6)%
 • Periodens resultat uppgick till 240 (285) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 1,00 (1,19) SEK före och efter utspädning
 • 16 (14) licensavtal med nya kunder tecknades och 19 (15) nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • 7 (5) nya slotspel lanserades, varav Narcos var det mest framgångsrika spelet
 • Kundavtal tecknades med Draftkings i New Jersey, USA
 • Driftsättning av spel hos den statliga speloperatören Veikkaus i Finland
 • Etablering av dotterbolag i Storbritannien
 • Av kommersiella skäl valde bolaget att inte förlänga licensen i British Columbia (Kanada)
 • En miljon egna aktier återköptes av bolaget i maj

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef

Fortsatt svag utveckling i Sverige och övriga Norden

Intäkterna under andra kvartalet minskade med 4,1 procent (-6,6 procent i euro) jämfört med andra kvartalet föregående år. Utvecklingen liknar den som vi såg under det första kvartalet, med en svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige där vi haft färre spelare och lägre intäkter per spelare sedan den nya regleringen introducerades vid årsskiftet. Vi finns idag på 23 reglerade marknader, vilka tillsammans svarade för 49 procent av bolagets intäkter under kvartalet. Utanför Sverige växte intäkterna från dessa marknader med i genomsnitt 1,7 procent i euro under perioden, med en positiv utveckling främst i USA (New Jersey), Östeuropa, Spanien och Portugal.

Vi tecknade åtta nya kundavtal och driftsatte tio nya kunder under kvartalet. Bland driftsättningarna finns den finska statliga speloperatören Veikkaus, där våra spel mottagits väl av spelarna sedan starten i slutet av juni. Vi tecknade avtal med DraftKings i New Jersey, där vi upplever fortsatt god tillväxt. Nu ser vi fram emot att gå live med våra spel när onlinekasinomarknaden i Pennsylvania öppnar nästa vecka. Efter kvartalets utgång tecknade vi avtal med ytterligare en kund i Pennsylvania, Rush Street.

Hög aktivitet och stärkt närvaro i Storbritannien

Vi har lanserat tolv nya spel hittills i år och planen är fortsatt 30-35 nya spel totalt för 2019, en väsentlig ökning jämfört med förra årets 20 nya spel. Under andra kvartalet lanserade vi sju nya slotspel: Dead or Alive 2, Wild Worlds, Narcos, Arcane Reel Chaos, Cash-o-Matic, Twin Happiness och Happy Panda. Narcos är vår intäktsmässigt bästa spellansering under 2019 och även Dead or Alive 2 har visat en fin utveckling över hela kundnätverket.

EBIT-marginalen var 31,0 (34,0) procent i andra kvartalet. Rörelseresultatet påverkades av legala kostnader i samband med att vi vidtog rättsliga åtgärder för att försvara IP-rättigheterna till ett av våra viktigaste spel och i maj löstes denna tvist på ett för oss fördelaktigt sätt. Förändringsprocessen inom bolaget har fortsatt och under kvartalet belastades resultatet med avgångsvederlag för tidigare ledande befattningshavare som lämnat bolaget. Samtidigt rekryterades seniora affärsområdeschefer från branschen och vi etablerade ett dotterbolag i Storbritannien för att stärka vår närvaro på Europas största och viktigaste spelmarknad.

Långsiktiga satsningar för tillväxt

Vi tar nu nästa steg i vidareutvecklingen av vår tekniska plattform för att skapa en öppen plattform med dels olika typer av viktig funktionalitet för operatörer, dels aggregering och distribution av spel från tredjepartsleverantörer – tjänster som kommer att lanseras på bred front under 2020.
Omställningsarbetet inom Live Casino fortsätter med oförminskad kraft och under kvartalet lade vi till flera produktfunktioner för att stärka vår konkurrenskraft. Responsen från kunderna är positiv, under kommande kvartal förväntar vi oss tillväxt från detta segment, men betydande intäkter dröjer ytterligare några kvartal.

De stora förändringarna i branschen ger oss möjligheter att stärka vår position på alla våra marknader. Genom vår strategi med fortsatta investeringar i ökad spelproduktion, en teknisk plattform med breddat tjänsteutbud samt Live Casino, har vi – i kraft av vårt varumärke, vår globala distribution och våra kundrelationer – goda förutsättningar att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar inom onlinekasino.

Presentation av rapport

Fredagen den 12 juli klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en telefonkonferens och webbsänd presentation. Audiosändningen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter drygt 900 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com