NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef

”Årets andra kvartal var starkt för både NetEnt och Red Tiger, men också för Atheneum Collective, vilket resulterade i rekordnivåer i intäkter, rörelseresulat och kassaflöde för koncernen. Beräknat pro forma ökade koncernens totala intäkter med 15% i euro år/år. Drivet av intäkter från USA levererade NetEnt (exkl. Red Tiger) betydande organisk tillväxt igen. USA stod för 10% av koncernens totala spelöverskott (GGR) i kvartalet och NetEnts GGR ökade med 148% år/år i New Jersey och med 100% kv/kv i Pennsylvania. Den underliggande EBITDA-marginalen uppgick till 54,6% och viktiga steg togs för en full integration med Red Tiger och för att stärka lönsamheten framgent.”

Andra kvartalet 2020

 • Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 573 (419) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 299 (201) MSEK, en marginal om 52,3 (48,0)%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 194 (130) MSEK, en marginal om 33,8 (31,0)%
 • Justerat för 13 MSEK i transaktionskostnader relaterade till Evolution Gamings erbjudande till aktieägarna i NetEnt uppgick EBITDA till 312 (201) MSEK, motsvarande en marginal om 54,6 (48,0)% och EBIT till 207 (130) MSEK, motvarande en marginal om 36,1 (31,0)%
 • Periodens resultat uppgick till 88 (120) MSEK och vinst per aktie till 0,36 (0,50) SEK efter utspädning
 • Justerat för engångsposter uppgick periodens resultat till 157 (120) MSEK och vinst per aktie efter utspädning till 0,64 (0,50)

Första halvåret 2020

 • Intäkterna för det första halvåret uppgick till 1 090 (837) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 528 (397) MSEK, en marginal om 48,4 (47,5)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 313 (256) MSEK, en marginal om 28,7 (30,6)%
 • Justerat för engångskostnader uppgick EBITDA till 567 (397) MSEK, motsvarande en marginal om 52,0 (47,5)% och EBIT till 352 (256) MSEK, motvarande en marginal om 32,3 (30,6)%
 • Periodens resultat uppgick till 170 (240) MSEK och vinst per aktie uppgick till 0,70 (1,00) SEK efter utspädning
 • Justerat för engångsposter uppgick periodens resultat till 264 (240) MSEK och vinst per aktie efter utspädning till 1,09 (1,00)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 24 juni 2020 lämnade Evolution Gaming ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt. NetEnts styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera budet
 • Ett rekordstort antal nya slotspel lanserades, 19 totalt för koncernen, varav 9 från NetEnt och 10 från Red Tiger
 • NetEnt gick in på nya reglerade marknader i Schweiz, Kroatien och Colombia

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef

Den 24 juni 2020 lämnade Evolution Gaming ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt, vars styrelse enhälligt har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet. Jag delar synen att en sammanslagning av de två bolagen kommer att leda till stora synergier och skapa en B2B-leverantör i världsklass som kan driva digitaliseringen av spelbranschen globalt.

Revisorer är mycket värdefulla. Den mest typiska granskningen handlar om huruvida spelen är slumpmässiga eller inte. Alla säkra casinon får sina betalningsmetoder och protokoll för lagring av pengar verifierade regelbundet. Revisorerna tittar på både webbplatsen och företaget som äger den för att se om det finns några bekymmer som kan påverka spelarna, oavsett hur lite netent programvara.

Corona-pandemin fortsätter att påverka människor och företag runtom i världen. I spåren av pandemin ser vi tecken på att snabbt förändrade konsumentbeteenden påskyndar digitaliseringen inom flera sektorer, så även inom underhållningsbranschen där spel ingår. Liksom inom andra onlinebaserade branscher ledde de stora nedstängningarna i länder som Storbritannien, USA, Italien och Tyskland till ökade intäkter under april och maj, följt av en normalisering under juni i takt med att dessa ekonomier öppnade upp.

Intäkterna för årets andra kvartal ökade med 37% år/år till 573 (419) MSEK. Beräknat proforma, som om vi ägt Red Tiger under jämförelseperioden, ökade koncernens intäkter med 15% i euro jämfört med motsvarande period 2019. De flesta europeiska marknaderna visade god tillväxt, förutom de nordiska länderna som hade en fortsatt svag utveckling för koncernen.

Drivet av intäkter från USA levererade NetEnt (exkl. Red Tiger) betydande organisk tillväxt igen. USA stod för 10% av koncernens totala spelöverskott (GGR) i kvartalet och NetEnts GGR ökade med 148% år/år i New Jersey och med 100% kv/kv i Pennsylvania. Det verkar nu mer sannolikt att fler amerikanska delstater inom de närmaste åren kan införa reglering som tillåter onlinekasino. Först och främst räknar vi med att lansera våra spel i Michigan och West Virginia när dessa marknader öppnar under det andra halvåret i år, vilket är tidigare än väntat. Under kvartalet fortsatte NetEnt att stärka närvaron på reglerade marknader genom inträden på tre nya marknader i Schweiz, Kroatien och Colombia.

Red Tiger fortsätter att växa i snabb takt och levererade flera framgångsrika nya spel under kvartalet, såsom Reel Keeper, Bounty Raid och The Wild Hatter. Red Tigers dagliga jackpottar är omåttligt populära bland spelare på alla de marknader där de finns idag och jag ser med stor spänning fram emot lanseringen i juli av Gonzo’s Quest Megaways med daglig jackpottfunktion. Vidare är jag övertygad om att Red Tigers spel även kommer att uppskattas av amerikanska spelare och vi jobbar fokuserat för att kunna göra dessa spel tillgängliga i USA senare i år.

Justerat för transaktionskostnader uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 312 MSEK (201) under kvartalet och EBITDA-marginalen var 54,6 (48,0)%. Överlag är nivåerna för EBITDA, EBIT och operativt kassaflöde de högsta som någonsin rapporterats för NetEnt i ett enskilt kvartal. Det känns bra att kunna leverera rekordresultat och fler nya spel än någonsin, samtidigt som vi genomfört en stor omorganisation och integration med Red Tiger. Enligt vår plan kommer vi att sänka de årliga kostnaderna med 150 MSEK från och med 2021 och vi förväntar oss cirka 50 MSEK i lägre kostnader redan under det andra halvåret i år jämfört med den underliggande kostnadsbasen hittills i år. Integrationen med Red Tiger har fungerat som en viktig katalysator för att transformera NetEnt till ett mer produktivt och snabbrörligt bolag än tidigare.

Inom Live Casino fortsatte vi att stärka produkten och den positiva responsen från såväl spelare som operatörer har hållit i sig – spelöverskottet (GGR) ökade med 230% år/år under det andra kvartalet. Vi kommer snart att lansera ytterligare fysiska bord i vår Maltastudio och räknar även med att rulla ut vår skalbara lösning Network Branded Casino till fler operatörer.

Hårt arbete och viktiga strategiska beslut det senaste året har börjat skapa värden. Vi är fortsatt motiverade att fortsätta på denna väg och med tillväxtmotorer som USA, Red Tiger och Live Casino har vi goda förutsättningar att leverera fortsatt lönsam tillväxt och starka kassaflöden under resten av 2020 och framåt.

Presentation av rapport

Fredagen den 17 juli klockan 11:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd telefonkonferens. Sändningen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2020

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen är följande:

Sverige: +46 8 50558351.
Storbritannien: +44 3333 009 266.
USA: +1 833 526 8395.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är ett globalt spelbolag som erbjuder spel och spellösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Spelen marknadsförs under NetEnts och Red Tigers varumärken. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att utveckla spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Sofia, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, London, Isle of Man och New Jersey. För mer information om NetEnt, besök gärna bolagets webbplats på www.netent.com.