NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari-mars 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef:

”Vi fortsatte att leverera på vår tillväxtstrategi under det första kvartalet och intäkterna ökade i linje med våra tidigare kommentarer om kvartalet. För första gången blev NetEnts spel tillgängliga på den reglerade marknaden i Mexiko och bolaget meddelade att det första spelet för Virtual Reality (VR) ska utvecklas under 2017. För resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika.”

Första kvartalet 2017

  • Intäkterna för första kvartalet ökade med 15,2% till 398 (345) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 136 (128) MSEK, en ökning med 6,3%
  • Rörelsemarginalen var 34,2 (37,1)%
  • Periodens resultat uppgick till 124 (122) MSEK, en ökning med 1,8%
  • Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,51) SEK före och efter utspädning
  • 15 licensavtal med nya kunder tecknades, ett nytt rekord, och 6 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Spel driftsattes hos Codere på den reglerade marknaden i Mexiko
  • NetEnt meddelade att det första VR-spelet kommer utvecklas och att två nya branded games kommer under 2017: Planet of the Apes och Emojis®
  • Produkterbjudandet för Live Casino stärktes med lanseringen av en mobil lösning för Common Draw Black Jack

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef:

En bra start på 2017

Årets första kvartal innebar fortsatt tillväxt och spännande produktnyheter för NetEnt. Jämfört med förra årets mycket starka första kvartal ökade intäkterna med 15,2 procent (13,0 procent i euro) till 398 MSEK, vilket stämmer överens med våra tidigare kommentarer om förväntningarna på kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 6,3 procent till 136 MSEK och rörelsemarginalen var 34,2 procent, jämfört med 37,1 procent för motsvarande kvartal förra året. I linje med tidigare kommunikation om framtiden ökade kostnaderna under kvartalet, främst på grund av ökade kontorshyror och IT-kostnader. Antalet speltransaktioner i våra spel uppgick till 9,8 miljarder under det första kvartalet, vilket betydde en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Sammanlagt under kvartalet tecknade vi fler nya kundavtal än någonsin, 15st, och driftsatte 6 nya kunders kasinon. Vi följer vår tillväxtstrategi med fokus på reglerade marknader och expansionen både inom och utanför Europa fortsätter. I januari driftsatte vi våra spel på den reglerade marknaden i Mexiko med Codere, en av de ledande operatörerna på marknaden. Liksom tidigare bidrar Storbritannien mycket till vår tillväxt och potentialen är fortfarande stor om man ser till vår relativt låga marknadsandel på Europas klart största spelmarknad. Även mobilspel fortsätter att vara en viktig tillväxtfaktor och svarade för 47 procent av intäkterna under kvartalet.

Spännande produktnyheter

Vid årets branschmässa ICE i London släppte vi flera spännande produktnyheter. Vi meddelade att vi kommer att utveckla vårt första spel för den snabbväxande marknaden inom Virtual Reality (VR), baserat på vår tidigare spelsuccé Gonzo’s Quest. Jag är övertygad om att VR har en given plats inom framtidens onlinespel och det känns fantastiskt att NetEnt som bolag leder den utvecklingen. Dessutom berättade vi om två nya branded games som kommer senare under året – Planet of the Apes och Emojis® – kända varumärken som bäddar för att det blir riktigt underhållande spel med en spelupplevelse utöver det vanliga. Inom Live Casino premiärvisade vi vår nya produkt för mobilen, Common Draw Black Jack, som stärker vårt mobila erbjudande. Dessutom meddelade vi att vi släpper en helt ny möjlighet till spelarbonusar, Live Rewards, under andra kvartalet.

Förslaget till ny spelreglering i Sverige stödjer en hållbar utveckling av branschen

Spelutredningens förslag till ny spellag i Sverige presenterades i slutet av mars. Vi välkomnar förslaget som på det hela taget ser ut att kunna skapa kommersiellt rimliga villkor för branschens aktörer samtidigt som det möjliggör betydande nya skatteintäkter för staten. En modern spellag där alla seriösa aktörer är licensierade och som leder till att så mycket som möjligt av spelandet sker på reglerad basis skapar en säkrare miljö för både spelare och spelbolag. Vi avser att ansöka om en B2B-licens i egenskap av spel- och systemleverantör till speloperatörer. NetEnt har under många år investerat i att bygga upp en organisation och expertis för att kunna skaffa och bevara licenser. Bolaget har licenser och certifieringar i ett flertal europeiska länder som t ex Danmark, Storbritannien, Malta, Portugal, Rumänien, Bulgarien, Italien, Belgien, Estland, och Spanien. Ingen annan spelleverantör finns på lika många reglerade marknader som vi. En viktig del av vår tillväxtstrategi och vårt hållbarhetsarbete är att växa på reglerade marknader.

Framtidsutsikter

För resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika. Ökningen av antalet medarbetare och utvecklingen av vår plattform fortsätter. Vi anpassar organisationen för en högre produktionskapacitet, rustar bolaget för att hantera nya reglerade marknader och vi integrerar allt fler kunder. Därför förutser vi ett fortsatt investeringsbehov under 2017 – vi fortsätter satsa för att kunna leverera god tillväxt med ökad skalbarhet även framöver och vi ser ljust på framtiden.

Presentation av rapport

Torsdagen den 20 april klockan 9.00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson live via en webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats https://www.netent.com/sv/sektion/investera/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
per.eriksson@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 klockan 7:30 CET.