NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari-mars 2018

Citat från Therese Hillman, tillförordnad VD och koncernchef

”Samtidigt som NetEnt fortsätter att satsa på tillväxtdrivande projekt har bolaget under mars inlett initiativ som ska möjliggöra marginalförbättringar framåt. Bland annat genomförs en översyn av bolagets kostnader. För resten av året ser vi förutsättningar för en förbättrad tillväxttakt, främst drivet av ökade intäkter från reglerade marknader, fler nya spel och nya kunder.”

Första kvartalet 2018

 • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 430 (393) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 134 (127) MSEK, motsvarande en marginal på 31,2 (32,2)%
 • Avgångskostnader för tidigare VD om 6 MSEK ingår i periodens rörelseresultat. Justerat för denna kostnad uppgick rörelseresultatet till 140 (127) MSEK och rörelsemarginalen till 32,5 (32,2)%
 • Periodens resultat uppgick till 146 (115) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 0,61 (0,48) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • 6 licensavtal med nya kunder tecknades och 8 nya kunders kasinon driftsattes
 • NetEnts spel driftsattes hos Caliente i Mexiko
 • Fem nya slotspel släpptes, däribland The Phantom’s Curse, Asgardian Stones och Hotline
 • Live Beyond Live lanserades hos Mr Green
 • Avtal tecknades med Mr Green för digital marknadsföringstjänst (programmatic)
 • Therese Hillman utsågs till tf VD, Per Eriksson lämnade bolaget

Kommentar från Therese Hillman, tillförordnad VD

Under årets första kvartal ökade NetEnts totala intäkter med 9,3 procent (4,3 procent i euro) till 430 MSEK. Exklusive avgångskostnader för tidigare VD ökade rörelseresultatet med 10,4 procent till 140 MSEK och rörelsemarginalen var 32,5 (32,2) procent. Kostnaderna ökade under kvartalet, främst som en följd av mer personal inom Live Casino samt större avskrivningar på grund av lanserade produkter och valutaeffekter. Verksamheten fortsatte att generera ett starkt kassaflöde och periodens kassaflöde uppgick till 158 (79) MSEK. Under mars inledde vi åtgärder som ska möjliggöra marginalförbättringar framöver. Bland annat genomförs en översyn av bolagets kostnader.

Tillväxten i NetEnts royaltyintäkter var nio procent under första kvartalet (fyra procent i euro) jämfört med första kvartalet föregående år. Under kvartalet tecknade vi avtal med sex nya kunder och driftsatte åtta nya kunders kasinon. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader uppgick till 34 (31) procent under kvartalet. Vi ser generellt sett en god utveckling på lokalt reglerade marknader och en av de marknader som bidrog mest till tillväxten under kvartalet var Italien. När det gäller satsningen i Nordamerika fattade vi nyligen beslut om att söka licens i Pennsylvania och avser gå live med British Columbia Lottery Corporation i British Columbia (Kanada) i Q3.

Som bolaget tidigare kommunicerat skedde en utfasning av leveranser till olicensierade operatörer i Australien, Polen och Tjeckien under 2017. Nettoeffekten från dessa marknader under första kvartalet innebar cirka två procentenheters lägre tillväxt för bolagets licensintäkter i euro. Den svaga utvecklingen i Norge fortsatte och hade också en negativ inverkan på intäkterna under kvartalet.

Vi släppte fem nya slotspel under kvartalet: Twin Spin Deluxe, Phantom’s Curse, Fruit Spin, Asgardian Stones och Hotline. Inom Live Casino lanserade vi det nya konceptet Live Beyond Live hos Mr Green. För helåret 2018 räknar vi med att släppa totalt 21 nya slotspel – en ökning från 14 nya spel under 2017 – och vi kommer även att lansera kundanpassade lösningar med exklusiva bord för fler kunder inom Live Casino. Vi har även introducerat flera nya funktioner som stärker vårt mobila erbjudande inom Live Casino.

För resten av året ser vi förutsättningar för en förbättrad tillväxttakt, främst drivet av ökade intäkter från reglerade marknader, fler nya spel och nya kunder. Vi fortsätter arbetet med att optimera organisationen och se till att intäkterna växer mer än kostnaderna. Vi planerar att hålla en kapitalmarknadsdag den 22 maj i Stockholm där vi kommer att ge vår syn på våra produkter, reglerade marknader och framtida tillväxtmöjligheter för NetEnt. En separat inbjudan med mer detaljer kommer inom kort. Väl mött i maj!

Presentation av rapport

Tisdagen den 24 april klockan 09:00 presenteras rapporten av tillförordnad VD Therese Hillman live via en webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats, länken till webbsändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q1-2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman
Tillförordnad VD
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter mer än 1 000 personer i Malta, Stockholm, Göteborg, Gibraltar, Kiev, Krakow och New Jersey. För ytterligare information vänligen besök www.netent.com.