NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari-mars 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef

”Vi fortsatte att fokusera på förbättringar inom hela verksamheten under kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 30,2 procent. Det är svårt att förutspå den långsiktiga marknadsdynamiken, men genom fortsatta investeringar i fler nya spel, Live Casino, nya funktioner för kunder och spelare samt vår starka finansiella ställning, har vi goda förutsättningar att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar.”

Första kvartalet 2019

 • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 418 (430) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 196 (182) MSEK, motsvarande en marginal på 47,0 (42,3)% (1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 126 (134) MSEK, motsvarande en marginal på 30,2 (31,2)%
 • Periodens resultat uppgick till 120 (146) MSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,61) SEK före och efter utspädning
 • 8 (6) licensavtal med nya kunder tecknades och 9 (8) nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Kundavtal tecknades med Parx Casino i Pennsylvania (USA)
 • Fem nya slotspel lanserades, varav Turn your Fortune var det mest framgångsrika
 • Varumärkessamarbeten för nya spel baserade på Conan och Ozzy Osbourne, samt en ny produkt för Live Casino, Perfect Blackjack, presenterades vid branschmässan ICE i London
 • NetEnt erhöll tillstånd att bedriva verksamhet i delstaten Pennsylvania (USA)
 • NetEnt tilldelades permanent licens i delstaten New Jersey (USA)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen fattade beslut om återköp av aktier
 • Valberedningen presenterade sitt förslag gällande ny styrelse, innehållande tre nya ledamöter. Tre styrelseledamöter har avböjt omval

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef:

Lägre volymer i Sverige med den nya spelregleringen

Under första kvartalet minskade NetEnts intäkter med 2,8 procent (-7,0 procent i euro) jämfört med motsvarande period föregående år. Nästan hela minskningen kom från de nordiska länderna, främst på grund av lägre volymer i Sverige efter att den nya spelregleringen börjat gälla vid årsskiftet. De nya reglerna har påverkat våra kunder samt spelarna på ett sätt som vi inte hade förutsett – den kombinerade effekten av färre antal spelare och lägre snittinsatser har lett till en svag start på den nya reglerade svenska marknaden. Som väntat har även den nya svenska spelskatten påverkat våra intäkter negativt med cirka två procent under första kvartalet.
Lokalt reglerade marknader svarade för 50 procent av bolagets intäkter och bortsett från Sverige växte intäkterna från dessa marknader med cirka fem procent i euro under kvartalet. Detta trots en något svagare utveckling i Italien på grund av ändrade villkor för marknadsföring och höjda spelskatter.
Under andra kvartalet kommer vi att driftsätta våra spel hos den finska statliga operatören Veikkaus samt distribuera fler spel till Norsk Tipping.
I USA ser vi fortsatt hög tillväxt i New Jersey, en marknad som fortfarande har betydligt lägre onlinepenetration än de nordiska marknaderna och därmed potential att växa under många år framöver. För Pennsylvania är senaste prognosen att marknaden öppnar i juli.
Under kvartalet lanserade vi fem nya slotspel: Turn your Fortune, Strolling Staxx, Golden Grimoire, Scudamore’s Super Stakes och Temple of Nudges.

Förändringsarbetet fortsätter

Den nya organisationen är på plats sedan början av året och vi fortsätter att effektivisera och öka takten inom vår produktutveckling. Planen att släppa 30 – 35 nya spel i år ligger fast och vi jobbar vidare med våra nya initiativ inom affiliate-marknadsföring och social casino, vilka stödjer vår strategi att närma oss spelarna och på sikt ska bidra med nya intäkter. För att möta den ökade konkurrens inom slotspel som vi ser på våra stora marknader så fortsätter vi arbetet med att vässa vårt erbjudande, inte bara genom att öka antalet nya spel, utan även med större bredd i spelportföljen, exempelvis med fler lokalt anpassade spel. Ett sådant spel är Scudamore’s Super Stakes, som vi släppte i mars och som hittills varit en av våra mest framgångsrika spellanseringar i Storbritannien. Vår produktstrategi har således även fortsättningsvis ett stort fokus på hög kvalitet för olika spelartyper och marknader. Dessutom rullar vi nu ut nya Engage-funktioner i vår plattform för att ännu bättre tillgodose behov och preferenser hos kunder och spelare. Ambitionen är att ha marknadens bästa kunderbjudande både vad avser spelinnehåll, funktionalitet och service.
Inom Live Casino har vi en ny ledningsgrupp som nu genomför större förändringar i produkt och affärsmodell för att säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Stark balansräkning och återköp av egna aktier

Vi har liksom tidigare en skuldfri balansräkning och under första kvartalet uppgick kassaflödet efter investeringar till 90 MSEK. För att förbättra bolagets kapitalstruktur och bidra till ökat aktieägarvärde har styrelsen beslutat att inleda återköp av egna aktier.

Framtidsutsikter

Det totala spelöverskottet i våra spel hittills i april har legat på ungefär samma nivåer som under det första kvartalet och vi ser utmanande tillväxtutsikter i flera av våra marknader för resten av året på grund av striktare regleringar. Samtidigt fortsätter vi att jobba hårt med att genomföra vår agenda för att återgå till tillväxt och stärka NetEnt.
Vår lanseringskalender ser intressant ut med sex nya spel för andra kvartalet och ännu fler för tredje och fjärde kvartalet. Igår släppte vi Dead or Alive 2, en efterlängtad uppföljare till vårt populära spel Dead or Alive, som funnits på marknaden i tio år. Spelet har hög volatilitet och erbjuder chansen att ta hem stora vinster. I maj lanserar vi Narcos och i juni kommer ett nytt spel med MAX-konceptet, som innebär att operatörerna kan välja olika typer av vinstfördelning inom spelet.
Det är svårt att förutspå den långsiktiga marknadsdynamiken, men genom fortsatta investeringar i fler nya spel, Live Casino, nya funktioner för kunder och spelare samt vår starka finansiella ställning, har vi goda förutsättningar att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar.

Presentation av rapport

Torsdagen den 25 april klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd presentation. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats, länken till webbsändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q1-2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman
VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter ca 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com