NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari-mars 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef:

”För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten påbörjade vi en full integration med Red Tiger under kvartalet. Red Tiger fortsätter att överträffa våra förväntningar med sina prisbelönta spel och expansionen till nya marknader fortsätter. Tillsammans med en stark produktpipeline, inträden på nya reglerade marknader och satsningen inom Live Casino för NetEnt ger det oss goda förutsättningar att leverera fortsatt lönsam tillväxt under 2020.”

Första kvartalet 2020

  • Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 518 (418) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 229 (196) MSEK, motsvarande en marginal om 44,2 (47,0)%. Resultatet har belastats med kostnader relaterade till omstrukturering om 26 MSEK. Justerat för dessa kostnader uppgick EBITDA till 254 (196) MSEK, motsvarande en marginal på 49,1 (47,0)%
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 119 (126) MSEK, motsvarande en marginal om 23,0 (30,2)%. Justerat för omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 145 (126) MSEK, motsvarande en marginal på 27,9 (30,2)%
  • Periodens resultat uppgick till 82 (120) MSEK. Vinst per aktie uppgick till 0,34 (0,50) SEK före och efter utspädning. Utöver ovan nämnda omstruktureringskostnader har kvartalet belastats med finansiella engångskostnader om 40 MSEK, relaterade till upplösning och ändrad nuvärdesberäkning av tilläggsköpeskillingen för Red Tiger

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Full integration med Red Tiger påbörjades för att realisera större synergier
  • Riktad nyemission av totalt 6 327 175 B-aktier föreslogs för att kvitta del av tilläggsköpeskillingen för Red Tiger, vilket innebär ca 2,6 procents utspädning
  • Flera nyheter presenterades inom Live Casino, t ex en utökning av studion på Malta med nya bord och ett nytt användargränssnitt för mobilt spel
  • Tolv nya slotspel lanserades, sex från NetEnt och sex från Red Tiger, varav Piggy Riches Megaways var det mest framgångsrika spelet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Finansdirektör Lars Johansson lämnade NetEnt på egen begäran

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef:

Vår omvärld präglas av den exceptionella situationen kopplad till pandemin covid-19, vars följder inte lämnar någon oberörd. Inom NetEnt-gruppen har våra medarbetares säkerhet och hälsa högsta prioritet samtidigt som vi jobbar hårt för att säkerställa en fortsatt god utveckling för företaget både på kort och lång sikt. Det är svårt att förutspå vilka effekter covid 19-situationen kommer att ha på ekonomin i allmänhet och vår bransch i synnerhet, men vi bedömer att den underliggande digitaliseringstrenden inom spelbranschen kommer att fortsätta och erbjuda tillväxtmöjligheter för NetEnt framöver. Hittills har vår verksamhets finansiella utveckling inte påverkats negativt av utbrottet av covid-19.

Intäkterna för årets första kvartal uppgick till 518 MSEK (418 MSEK), med stöd av en stark avslutning på mars och den svagare svenska kronan. Beräknat pro forma (som om vi ägt Red Tiger under jämförelseperioden) ökade koncernens totala spelöverskott med 12 procent i euro jämfört med motsvarande period under 2019. Tillväxten var störst i USA och Storbritannien, medan utvecklingen i Sverige och Norge fortsatte att vara negativ. Lokalt reglerade marknader svarade för cirka 50 procent av koncernens spelöverskott under kvartalet. De största lokalt reglerade marknaderna för koncernen var Storbritannien med 19 procent, Italien med åtta procent och USA med sju procent av det totala spelöverskottet. Sverige svarade endast för sex procent, vilket innebär en stor minskning jämfört med före omregleringen av den svenska marknaden.

För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten genomförde vi förändringar i organisationen och påbörjade en full integration med Red Tiger. Förändringarna innebär en minskning av personalstyrkan med cirka 120 anställda, varav merparten gäller tjänster i Stockholm, och förutses leda till kostnadsbesparingar om 150 MSEK med början under andra halvåret 2020. Detta betyder att vi höjer de uppskattade årliga synergierna från förvärvet till cirka 250 MSEK, inklusive intäktssynergier.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 229 MSEK (196) och EBITDA-marginalen var 44,2 (47,0) procent. Resultatet belastades med 26 MSEK i omstruktureringskostnader kopplade till integrationen av Red Tiger.

Red Tiger fortsätter att överträffa våra förväntningar med sina prisbelönta spel och expansionen till nya marknader fortsätter. Under kvartalet driftsattes Red Tiger-spel hos kunder på de reglerade marknaderna i Italien och Slovakien, samt hos stora operatörer som Svenska Spel i Sverige och Sky i Storbritannien.

Inom Live Casino jobbar vi vidare med att stärka vår produkt och under kvartalet utökade vi antalet bord i vår studio på Malta och uppgraderade gränssnittet för mobilt spel. Vi har haft nya rekordnivåer i antal spelare för varje månad som gått sedan december och vi upplever ett ökat intresse för produkten från både operatörer och spelare.

En stark produktpipeline, inträden på nya reglerade marknader och satsningen inom Live Casino för NetEnt – tillsammans med Red Tigers expansion – ger oss goda förutsättningar att leverera fortsatt lönsam tillväxt under 2020.

Presentation av rapport

Onsdagen den 22 april klockan 9:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd telefonkonferens. Sändningen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q1-2020

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman
VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är ett globalt spelbolag som erbjuder spel och spellösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Spelen marknadsförs under NetEnts och Red Tigers varumärken. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att utveckla spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Sofia, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, London, Isle of Man och New Jersey. För mer information om NetEnt, besök gärna bolagets webbplats på www.netent.com.