NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef

”Tredje kvartalet präglades av en stark inledning tack vare en framgångsrik lansering av spelet Jumanji. Vi fortsätter våra ansträngningar med att få ner bolagets omkostnader samt optimera organisationen för kommersiella satsningar och ökad takt i produktlanseringar – jag ser möjlighet till förbättringar på flera områden under nästa år. Vår nettokassa ger oss finansiell flexibilitet och möjliggör fortsatt goda utdelningar till aktieägarna.”

Tredje kvartalet 2018

 • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 449 (405) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 227 (195) MSEK, motsvarande en marginal på 50,6 (48,1)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 172 (155) MSEK, motsvarande en marginal på 38,3 (38,3)%
 • Periodens resultat uppgick till 155 (142) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 0,65 (0,59) SEK före och efter utspädning
 • 9 (8) licensavtal med nya kunder tecknades och 14 (10) nya kunders kasinon driftsattes

Första nio månaderna 2018

 • Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 1 317 (1 211) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 612 (545) MSEK, motsvarande en marginal på 46,5 (45,0)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 455 (429) MSEK, motsvarande en marginal på 34,6 (35,4)%
 • Periodens resultat uppgick till 441 (393) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 1,83 (1,63) SEK före och efter utspädning
 • 23 (29) licensavtal med nya kunder tecknades och 29 (24) nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Driftsättning av spel hos British Columbia Lottery Corporation i Kanada och Norsk Tipping i Norge
 • Beta-lansering av NetEnts affiliateverksamhet
 • Driftsättning av den första kunden på den reglerade marknaden i Litauen
 • Driftsättning av spel hos Hard Rock i New Jersey, USA
 • Lars Johansson tillträdde som finanschef (tillförordnad)

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef

Tredje kvartalet präglades av en stark inledning tack vare en framgångsrik lansering av spelet Jumanji. Vi har också arbetat vidare för att stärka vårt kunderbjudande, få ned ledtiderna och frigöra resurser för nya kommersiella satsningar.

I september beta-lanserade vi en egen affiliateverksamhet (games.netent.com). Avsikten är att skapa en samlingsplats där spelare kan ta del av alla NetEnts spel och spela utan insatser, samtidigt som utvalda operatörer kan ge erbjudanden till de spelare som vill spela med riktiga insatser. Genom denna nya tjänst kan vi stärka våra relationer med både operatörer och spelare. Vår satsning på spelformen social casino fortlöper enligt plan och vi introducerade nyligen en desktopversion i USA via Facebook. Båda initiativen, inom affiliate och social casino, ligger i linje med att vi strategiskt ska röra oss närmare slutkunderna i värdekedjan. Vi måste fortsätta att leverera de bästa kasinospelen utifrån ett spelarperspektiv, men också synliggöra vårt varumärke samtidigt som vi bygger ännu närmare relationer med speloperatörerna genom nya samarbetsformer. Kunder och spelare efterfrågar fler av våra spel och vi siktar på en väsentlig ökning i antalet nya spellanseringar under 2019 och framåt.

Expansion på lokalt reglerade marknader fortsätter att vara en viktig del av NetEnts affärs- och hållbarhetsstrategi. Dessa marknader svarade för 35 (32) procent av intäkterna under kvartalet. Nya kunder inom det viktiga WLA-segmentet, som exempelvis Norsk Tipping, ATG, Svenska Spel, Veikkaus och British Columbia Lottery Corporation, gör att vi kan nå en större spelarbas och därigenom få ett positivt bidrag till vår tillväxt de närmaste åren. Vi välkomnar omregleringen i Sverige nästa år, då den nya spellagen innebär att alla kvalificerade operatörer ska vara licensierade. Det skapar en bättre miljö för både spelare och spelbolag.

Intäkterna från Live Casino växer stadigt från förhållandevis låga nivåer och vi räknar med att lansera fler nya bord i år och under 2019. Vi har under kvartalet tagit fram en plan för att tillsammans med våra kunder stärka erbjudandet och påskynda tillväxten inom detta attraktiva marknadssegment.

När vi nu stänger det tredje kvartalet kan vi konstatera att rörelsemarginalen var oförändrad på 38,3 procent och
att rörelseresultatet ökade med 10,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017, tack vare högre volymer, en svag krona och effektiviseringar i bolaget. Med avseende på organisk vinsttillväxt har vi högre ambitioner än nuvarande takt och fortsätter därför våra ansträngningar med att få ner bolagets omkostnader samt optimera organisationen för kommersiella satsningar och ökad takt i produktlanseringar – jag ser möjlighet till förbättringar på flera områden under nästa år. Verksamheten genererar ett starkt kassaflöde och vid utgången av perioden hade bolaget en nettokassa på 362 MSEK. Kassan ger oss finansiell flexibilitet och möjliggör fortsatta utdelningar till aktieägarna.

Nu ser jag fram emot årets sista kvartal, då vi har en fullspäckad lanseringsplan med fem nya slotspel, bland annat årets största spelsatsning Vikings, som bygger på den välkända HBO-serien med samma namn.

Presentation av rapport

Torsdagen den 25 oktober klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd presentation. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats, länken till webbsändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q3-2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com