NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2019

 

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef;

”Den största händelsen i kvartalet var det strategiskt viktiga förvärvet av Red Tiger. Bolagen kompletterar varandra både geografiskt och produktmässigt, och tillsammans får vi en stärkt marknadsposition med skalfördelar i hela verksamheten. Huvudsyftet med förvärvet är att driva ökad tillväxt och vi uppskattar att kombinationen av bolagen kan ge årliga synergier på minst 150 MSEK, varav den största delen utgörs av intäktssynergier.”

Tredje kvartalet 2019

 • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 443 (449) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 196 (227) MSEK, motsvarande en marginal om 44,3 (50,6)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 112 (172) MSEK, motsvarande en marginal om 25,3 (38,3)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive Red Tiger Gaming Ltd (”Red Tiger”) och justerat för förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 125 MSEK, motsvarande en marginal om 30,1 (38,3)%
 • Periodens resultat uppgick till 76 (155) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 0,32 (0,65) SEK före och efter utspädning
 • Red Tiger konsoliderades från början av september 2019 och bidrog till intäkterna med 30 MSEK, till EBITDA med 21 MSEK och till EBIT med 20 MSEK
 • Förvärvsrelaterade avskrivningar uppgick till 9 MSEK. Periodens resultat inkluderar därutöver förvärvsrelaterade kostnader om 25 MSEK. Därtill har 34 MSEK i finansieringskostnader erlagts och periodiserats över banklånens löptid (4 år)

Första nio månaderna 2019

 • Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 1 281 (1 317) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 594 (612) MSEK, motsvarande en marginal om 46,4 (46,5)%
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 368 (455) MSEK, motsvarande en marginal om 28,7 (34,6)%
 • Periodens resultat uppgick till 316 (441) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 1,32 (1,83) SEK före och efter utspädning
 • Red Tiger konsoliderades från början av september 2019 och bidrog till intäkterna med 30 MSEK, till EBITDA med 21 MSEK och till EBIT med 20 MSEK
 • Förvärvsrelaterade avskrivningar uppgick till 9 MSEK. Periodens resultat inkluderar därutöver förvärvsrelaterade kostnader om 25 MSEK. Därtill har 34 MSEK i finansieringskostnader erlagts och periodiserats över banklånens löptid (4 år)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Förvärv av Red Tiger, finansierat huvudsakligen via nya banklån, genomfördes till ett bolagsvärde om 200 miljoner brittiska pund med en villkorad tilläggsköpeskilling på maximalt 23 miljoner pund som kan komma att betalas år 2022
 • Driftsättning av spel hos flera operatörer i Pennsylvania (USA), samt DraftKings i New Jersey (USA)
 • NetEnt lanserade 8 (4) slotspel, varav Butterfly Staxx 2 var det mest framgångsrika

Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef

Fortsatta utmaningar på några av våra största marknader

Tredje kvartalet präglades av fortsatta utmaningar på några av våra största marknader. Intäkterna för kvartalet uppgick till 443 MSEK (449 MSEK) och inkluderar Red Tiger från början av september. Justerat för detta förvärv och valutakursförändringar minskade NetEnts intäkter med 10,0 procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet (EBIT) exklusive Red Tiger och justerat för förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 125 MSEK, motsvarande en marginal om 30,1 (38,3) procent.

Den fortsatt svaga utvecklingen i Sverige var den främsta orsaken till de lägre intäkterna, av nedgången svarade Sverige för hela 7 procent men även Norge och Storbritannien påverkade intäkterna negativt under kvartalet. På den positiva sidan är det värt att lyfta fram USA – vi ser fortsatt kraftig tillväxt i New Jersey och har fått en mycket bra start i Pennsylvania. Intäkterna från dessa två delstater kan fortsätta öka under många år framöver och skulle på sikt kunna stå för en allt större del av våra intäkter. NetEnt lanserade 8 (4) nya slotsspel under kvartalet, varav Butterfly Staxx 2 var det mest framgångsrika. Dessutom släppte Red Tiger fyra spel under september månad. Inom Live Casino fortsätter vi enligt plan med våra produkt- och organisationsförbättringar. Under kvartalet lanserade vi ett uppgraderat gränssnitt för en bättre spelupplevelse samt kostnadseffektiva produkter som Perfect Black Jack och Network Branded Casino för vårt kundnätverk.

Red Tiger: ett strategiskt viktigt förvärv för att driva tillväxt

Spelbranschen genomgår en konsolideringsfas och NetEnt avser att delta i denna för att kunna säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet. Förvärvet av Red Tiger är strategiskt viktigt och ger oss en starkare marknadsposition och skalfördelar i hela verksamheten. Bolagen kompletterar varandra både geografiskt och produktmässigt och gensvaret från båda bolagens kunder har hittills varit mycket positivt.
Huvudsyftet med förvärvet är att driva ökad tillväxt och kombinationen av bolagen kan ge avsevärda synergier vid fördjupad integration – vi uppskattar de årliga synergierna till minst 150 MSEK fullt ut från 2021 – varav den största delen utgörs av intäktssynergier. NetEnt finns på 22 reglerade marknader och har mer än 200 aktiva kunder och under den första månaden har vi tagit fram en plan för att kunna distribuera Red Tigers spel till de kunder som ännu inte har deras spel.
Dessutom tar vi nu det bästa av våra spelportföljer och utvecklar nya spel tillsammans, och som ett första steg har vi redan byggt en ny version av NetEnts spel Piggy Riches med Red Tigers dagliga jackpottfunktion som tillval. Det nya spelet släpps i januari och vi räknar med att presentera fler sådana gemensamma innovativa spelkoncept under nästa år.
Som vi tidigare kommunicerat vidareutvecklar vi vår tekniska plattform för att lägga till viktiga funktioner för operatörer och aggregering av spel från tredjepartsleverantörer. Inkluderingen av Red Tigers produktportfölj blir ett naturligt steg i denna process och jag är övertygad om att vi tillsammans med Red Tiger kommer att kunna erbjuda marknadens bästa spel och funktioner för speloperatörer globalt inom onlinekasino.
Vi fortsätter även att arbeta hårt för att reducera kostnaderna och förbättra effektiviteten inom hela NetEnts verksamhet och integrationen av Red Tiger – ett ungt, snabbfotat bolag som alltid haft fokus på optimerad utveckling och produktion – kommer att kunna verka som en katalysator i denna process.

Framtidsutsikter

Tillsammans med Red Tiger får vi nya möjligheter att stärka vår marknadsposition. Med vår globala distribution, våra kombinerade varumärken och våra kundrelationer, har vi goda förutsättningar att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar inom onlinekasino. Vi förväntar oss att våra slotspel, inklusive Red Tigers portfölj, tillsammans med Live Casino kommer att bidra till god tillväxt för NetEnt under 2020.

Presentation av rapport

Torsdagen den 24 oktober klockan 10:30 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd presentation. Presentationen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q3-2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är ett globalt spelbolag som erbjuder spel och spellösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Spelen marknadsförs under NetEnts och Red Tigers varumärken. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att utveckla spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Sofia, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, London, Isle of Man och New Jersey. För mer information om NetEnt, besök gärna bolagets webbplats på www.netent.com.