NetEnt | Better Gaming

Investmentcase

NetEnts skalbara affärsmodell och starka marknadsposition på en attraktiv tillväxtmarknad har historiskt lett till ett starkt kassaflöde och höga utdelningar till aktieägarna. Här är fyra starka skäl att investera i NetEnt:

1. Attraktiv marknad
Den globala marknaden för onlinespel fortsätter att växa snabbt. Den underliggande strukturella tillväxten stöds av megatrender som globalisering, digitalisering och mobil utveckling. Konsumtionsmönster ändras till förmån för onlinespel och omregleringar öppnar upp nya geografiska marknader. Onlinekasino står för endast sex procent av allt kasinospel globalt, resten äger
fortfarande rum offline. Den pågående migrationen från offline till online gör att marknadsutsikterna ser goda ut framöver och dessutom har efterfrågan historiskt inte visat sig vara konjunkturberoende.

2. Stark marknadsposition
NetEnt har varit banbrytande på den digitala kasinomarknaden sedan starten 1996 och har idag mer än 170 aktiva kunder, däribland de allra flesta stora spelbolagen i Europa. De senaste åtta åren har NetEnt växt betydligt snabbare än marknaden och har i dagsläget en marknadsandel på uppskattningsvis 25 procent i Europa och 15 procent globalt.

3. Skalbar affärsmodell med inträdesbarriärer
NetEnts premiumlösningar för digitalt kasino och prisbelönta spelportfölj ger skalfördelar och underlättar en framgångsrik verksamhet för speloperatörer. NetEnts erfarenhet, expertis och storlek gör att bolaget kan leverera synkroniserade spellanseringar för olika distributionsformer och geografiska marknader enligt långt i förväg bestämda tidsplaner, något som skapar inträdesbarriärer för nya och mindre aktörer.

4. Starkt kassaflöde och utdelningar till aktieägarna
NetEnts verksamhet genererar ett starkt kassaflöde. Bolagets förmåga och fokus på att generera lönsam tillväxt kombinerat med stabila och relativt förutsägbara investeringar stödjer fortsatt höga utdelningar till aktieägarna.

gonzo tummen upp