NetEnt | Better Gaming

NetEnt ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i NetEnt AB (publ) (”NetEnt”) har idag ansökt om avnotering av NetEnts B-aktie från Nasdaq Stockholm. Extra bolagsstämma för val av ny styrelse m.m. hålls den 17 december 2020. Evolution Gaming Group AB (”Evolution”) kontrollerar cirka 94 procent av aktierna i NetEnt.

Den 24 juni 2020 lämnade Evolution ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB (publ). Evolution förklarade idag erbjudandet ovillkorat. Evolution kontrollerar cirka 94 procent av aktierna i NetEnt och avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran av Evolution, har styrelsen för NetEnt beslutat att ansöka om avnotering av bolagets B-aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i NetEnts aktie vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart bolaget erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm.

På begäran av Evolution kommer extra bolagsstämma i NetEnt att hållas den 17 december 2020 för val av ny styrelse m.m. Kallelse utfärdas separat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Hedlund, styrelseordförande, NetEnt AB (publ), tel: +46 70 666 37 58

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika speloperatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har cirka 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Sofia, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com