NetEnt | Better Gaming

Oktober 2019

September 2019

NetEnt förvärvar Red Tiger

NetEnt har ingått avtal om att förvärva Red Tiger Gaming Limited (“Red Tiger”), en snabbväxande mjukvaruleverantör inom onlinekasino. Förvärvet, som finansieras med banklån och egen kassa, uppgår till... Continue reading

Juli 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Andra kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige, där vi haft färre spelare och lägre intäkter ... Continue reading

Juni 2019

Maj 2019

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2019

  Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 10 maj 2019 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Continue reading

April 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Vi fortsatte att fokusera på förbättringar inom hela verksamheten under kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 30,2 procent. Det är svårt att föru... Continue reading

NetEnt inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i NetEnt AB (publ) har beslutat att inleda återköp av bolagets egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 25 april 2018.

NetEnt publicerar årsredovisning för 2018

  NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 på bolagets webbplats www.netent.com. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018. Årsredovisningen finns ti... Continue reading

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”Bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 15.00, Vasagatan 16, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan... Continue reading

Mars 2019

NetEnt erhåller licens i Pennsylvania

NetEnt har genom sitt dotterbolag NetEnt Americas LLC erhållit en villkorad licens (Interactive Gaming Manufacturer Conditional License) av spelmyndigheten i Pennsylvania.

Februari 2019

Januari 2019