NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2016

Årsstämma i NetEnt AB (publ) för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 ägde rum torsdagen den 21 april 2016 i Stockholm.

Totalt andel närvarande röster var 68,8 procent och andelen närvarande aktier var 47,7 procent. Antalet representerade ägare uppgick till 236.