NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2017

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 ägde rum den 21 april 2017 i Stockholm.

Total andel närvarande röster var 59,0 procent och andelen närvarande aktier var 39,1 procent. Antalet representerade ägare uppgick till 211.