NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2018

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 ägde rum onsdagen den 25 april i Stockholm.

Total andel närvarande röster var 68,9 procent och andelen närvarande aktier var 47,9 procent. Antalet representerade ägare uppgick till 168.