NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2018

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 äger rum onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2018, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 19 april 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress NetEnt AB (publ), Årsstämma, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. Anmälan kan också göras via formuläret nedan, eller via e-post till stamma@netent.com.