NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2018

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 äger rum onsdagen den 25 april 2018 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 7 mars 2018. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget senast den 1 februari 2018. Begäran ska ställas till styrelsen på adress: Valberedningen, NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, eller via e-post till stamma@netent.com.