NetEnt | Better Gaming

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 KVARTALSRAPPORT OKTOBER – DECEMBER 2009

FJÄRDE KVARTALET 2009
 Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 37,8 % till 85,4 (62,0) MSEK
 Rörelseresultatet ökade med 16,2 % till 35,4 (30,5) MSEK
 Rörelsemarginalen var 41,4 (49,1) %
 Resultat efter skatt ökade med 19,5 % till 32,4 (27,1) MSEK
 Vinst per aktie uppgick till 0,82 (0,69) SEK
 Tre nya licensavtal tecknades för CasinoModule™ och en ny kunds kasino
driftsattes
HELÅRET 2009
 Intäkterna för helåret ökade med 46,0 % till 300,1 (205,6) MSEK
 Rörelseresultatet ökade med 36,9 % till 120,2 (87,8) MSEK
 Rörelsemarginalen var 40,1 (42,7) %
 Resultat efter skatt ökade med 34,7 % till 107,7 (80,0) MSEK
 Vinst per aktie uppgick till 2,72 (2,02) SEK
 Tio nya licensavtal tecknades för CasinoModule™ och 14 nya kunders kasinon
driftsattes
 Två avtal tecknades för CasinoCafé™ i januari 2009
 Föreslagen utdelning är 2,00 (1,25) kronor per aktie
KOMMENTARER FRÅN JOHAN ÖHMAN, VD
Året avslutades starkt med en omsättningsökning under fjärde kvartalet på 12
procent jämfört med kvartalet innan. Ökningen var uteslutande resultatet av
organisk tillväxt hos befintliga kunder. Antalet speltransaktioner ökade under
kvartalet med 23 procent. Sammantaget visar detta resultat på en god
marknadsutveckling och efterfrågan på våra produkter. Den positiva trenden har
fortsatt i januari.

Vi har en stabil orderbok omfattande bl.a. Expekt och Microgame som,
tillsammans med utrullning av CasinoModuleTM på fler geografiska marknader hos
Sportingbet, kommer att skapa nya licensintäkter. Implementeringen av Seamless
Wallet pågår hos våra större kunder. Funktionen möjliggör för operatörerna att
placera Net Entertainments spel på andra delar av webbplatsen än kasinot och
därmed erbjuda dem till en större andel av sina spelare. Därmed skapas
förutsättning för ökade spelintäkter från nya spelarsegment hos befintliga
kunder. CasinoCaféTM utvecklades positivt under fjärde kvartalet med ökande
volymer, dock från en låg nivå. Delta Invest fortsätter utrullningen, som har
gått långsammare än förväntat, med fokus på Ukraina.

Marknaden för onlinespel genomgår en förändring. Flera länder har aviserat att
de kommer införa ett licensförfarande. Italien är först ut, följt av bl.a.
Danmark och Frankrike. En reglering av spelmarknaden skapar nya möjligheter för
såväl branschen som Net Entertainment då det ger privata aktörer möjlighet att
få spellicens. Operatörerna kan därmed marknadsföra sig legalt, vilket skapar
förutsättningar för tillväxt. I gengäld får de betala skatt på vinsten. En
reglerad spelmarknad kommer att attrahera nya aktörer och därmed skapa nya
affärsmöjligheter. Regleringen av spelmarknaden ser jag som positiv för vår
verksamhet med möjligheter till nya kunder och intäkter. Föranlett av den höga
förändringstakten ställs krav på oss som leverantör att förbereda för de nya
förutsättningarna. Detta kan medföra något ökade kostnaderna innan intäkterna
genereras.

Net Entertainment är en premiumleverantör av digitalt distribuerade spelsystem
som används av några av världens mest framgångsrika speloperatörer.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Operatörer
erhåller ett kundanpassat spelsystem som är enkelt att integrera vilket
säkerställer kort leveranstid och kostnadseffektiv drift. Intäkterna består av
royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter genererar och
setup-avgifter vid nyteckning av avtal. Net Entertainment är ett renodlat
drift- och utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet.
Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande,
service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker och på Malta
varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och
produktledning bedrivs samt kontor i Gibraltar.

Moderbolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 13 januari 2009 och
var dessförinnan noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan april 2007.

For mer information kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Phone +46 8 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment; Phone +46 8 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com