NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2010 Kvartalsrapport oktober-december 2010

Fjärde kvartalet 2010

– Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 16,6 % till 99,6 (85,4) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 33,8 (35,4) MSEK

– Rörelsemarginalen var 33,9 (41,4) %

– Resultat efter skatt uppgick till 29,0 (32,4) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 0,73 (0,82) SEK före och efter utspädning

– Tre nya licensavtal tecknades, däribland med JAXX/Mybet, och två nya kunders
kasinon driftsattes

Helåret 2010

– Intäkterna för helåret ökade med 22,7% till 368,3 (300,1) MSEK

– Rörelseresultatet ökade med 13,5 % till 136,4 (120,2) MSEK

– Rörelsemarginalen var 37,0 (40,1) %

– Resultat efter skatt ökade med 11,9 % till 120,5 (107,7) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 3,05 (2,72) SEK före och efter utspädning

– Elva nya licensavtal tecknades, däribland med Gioco Digitale/bwin.it,
Interwetten, Intralot, Stan James och JAXX/Mybet, och tio nya kunders kasinon
driftsattes

– Föreslagen överföring till aktieägare är SEK 2,00 (2,00) per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Intäktstillväxten för fjärde kvartalet var, rensat för valutaeffekter, 31,7
procent jämfört med fjärdekvartalet 2009 och 10,2 procent jämfört med
föregående kvartal. Förstärkningen av den svenska valutan har hållit tillbaka
intäktsökningen i SEK.

Antalet speltransaktioner uppgick under fjärde kvartalet till 1,8 miljarder
vilket ären ökning med 23 procent jämfört med föregående kvartal och 40 procent
jämförtmed samma period 2009. Utvecklingen är resultatet av en generell
aktivitetshöjning och är inte driven av någon särskild händelse.

Net Entertainment har under 2010 gjort strategiska satsningar inom hela
verksamheten. Satsningarna är nödvändiga för att stärka leveranskapaciteten i
takt med att bolaget växer, marknaden mognar och kunderna blir allt fler och
större. Dessutom ställer omregleringen av onlinemarknaden omfattande krav som
måste mötas men samtidigt skapar det stora affärsmöjligheter. Under fjärde
kvartalet initierades dessutom arbetet med att utveckla spel och en
systemlösning för mobila terminaler, en marknad som spås snabb tillväxt och är
ett viktigt led i Net Entertainments expansionsstrategi.

Stan James driftsattes i november och har visat god utveckling.

Kommentarer från Johan Öhman, VD

Vår industri genomgår betydande förändringar då flera länder runt om i världen
är ifärd med att reglera onlinespel vilket påverkar både operatörer och
leverantörer.Som systemleverantör måste Net Entertainment anpassa sina
produkter och erbjudanden till de krav som varje jurisdiktion ställer vilket är
både komplext och kostsamt. På lång sikt är det vår bedömning att reglerade
marknader kommer att generera signifikanta affärsmöjligheter då det bidrar till
ytterligare marknadstillväxt och stabilitet.

Omsättningen för 2010 ökade med 23 procent (37 procent i euro) på en marknad
som enligt H2Gaming Capital växte med 12 procent. Tillväxten var resultatet av
fortsatt god utveckling för våra kunder bland annat driven av de nya spel som
släpptes underåret. Samtidigt påverkades verksamheten av valutaeffekter,
förlorad verksamhet i Frankrike på grund av ny reglering (en marknad som
representerade en betydande andel av intäktsbasen) och en försening av
onlinekasino i Italien. Vi såg en starkt ökad spelaktivitet under fjärde
kvartalet och 2011 har inletts på en liknande nivå.

De italienska myndigheterna har under en längre tid arbetat med att reglera
onlinespel och efter åtskilliga förseningar offentliggjordes det slutgiltiga
regelverket i början av februari. Därmed väntas marknaden kunna öppnas kring
halvårsskiftet 2011. Italien innebär stor affärspotential för bolaget då avtal
har tecknats med flera av de existerande onlineoperatörerna. Effekten på
intäkterna beräknas därmed synas under andra halvåret 2011. Omfattande
investeringar har gjorts för att anpassa vår mjukvara till regelverket i
Italien vilket påverkat finanserna både som kapitaliseringar och
direktakostnader. Reglering av onlinespel är inte isolerat till Italien utan är
en trend i Europa och även i USA och Asien. Som helhet är Net Entertainment väl
positionerat för att dra fördel av den globala marknadsutvecklingen för
onlinespel. Vi kommer därför att fortsätta investera i teknologi och personal
för att möta de regulatoriska kraven och förstärka vår organisation vilket
kommer att påverka vår marginal kortsiktigt.

Som ett resultat av de insatser som gjorts för att leverera unika spel och
erbjuda den bästa spelupplevelsen räknas Net Entertainment idag som en av
ledarna i branschen. För att möta de strategiska möjligheter vi ser på
marknaden förstärktes organisationen med 49 personer under året. Förstärkningen
av organisationen behövs bland annat för utveckling av en systemlösning för
mobila terminaler samt en ny plattform med kraftigt ökad kapacitet för att möta
framtida behov.

Utvecklingen av Frankenstein, det första spelet som baseras på varumärken
licensierade av Universal, fortlöper väl och spelet kommer att släppas under
maj månad. Under 2010 introducerade vi vårt nya ´Smart Range™´- koncept vilket
omfattar spel särskilt utvecklade för marknader med låg bredbandspenetration.
Tack vare revolutionerande teknisk design kan vi erbjuda en förstklassig
spelupplevelse trots kraftigt reducerad spelstorlek. Ytterligare ett tillskott
i vår spelportfölj var ett spel med den största progressiva jackpoten online.
Vårt fortsatta fokus på forskning och produktinnovation är en starkt bidragande
anledning till att vi idag betraktas som ledare inom vår bransch.

Försäljningsaktiviteterna fortsätter att riktats mot Tier-1 operatörer och
utfallet är mycket tillfredsställande. Avtal tecknades med fyra nya Tier-1
operatörer under 2010. Vi ser ett stort intresse i vår produkt och bedömer
möjligheten att teckna flera intressanta avtal under 2011 som goda. Vi är även
väl positionerade att dra fördel av möjligheterna som uppkommer från
regleringen av vår marknad. Som helhet har vi alla förutsättningar för en
fortsatt stark utveckling.

För ytterligareinformation vänligen kontakta;

Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

eller

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Om Net Entertainment

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainment Casino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett kraftfullt
administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel.Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera,vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.