NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2011 – Kvartalsrapport oktober-december 2011

2011 VAR ETT ÅR AV NYA INITIATIV FÖR FORTSATT GOD TILLVÄXT

FJÄRDE KVARTALET 2011

– Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 21,6 % till 121,1 (99,6) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 42,2 (33,8) MSEK

– Rörelsemarginalen var 34,9 (33,9) %

– Resultat efter skatt uppgick till 36,6 (29,0) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 0,93 (0,73) SEK före och efter utspädning

– Två nya licensavtal tecknades och två nya kunders kasinon driftsattes

HELÅRET 2011

– Intäkterna för helåret ökade med 16,1 % till 427,6 (368,3) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 129,7 (136,4) MSEK

– Rörelsemarginalen var 30,3 (37,0) %, eller 31,9 % exkluderat kostnader om 6,7
MSEK relaterade till tidigare ledande befattningshavare

– Resultat efter skatt uppgick till 115,6 (120,5) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 2,92 (3,05) SEK före och efter utspädning

– Sju nya licensavtal tecknades, däribland med G.Matica och Sky Betting &
Gaming. Elva nya kunders kasinon driftsattes

– Föreslagen överföring till aktieägare är 2,00 (2,00) SEK per aktie

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Intäktstillväxten för fjärde kvartalet var 21,6 procent jämfört med fjärde
kvartalet 2010. Förstärkningen av den svenska valutan har motverkat
intäktsökningen i SEK. Rensat för valutaeffekter ökade intäkterna med 23,1
procent jämfört med fjärde kvartalet 2010.

Antalet speltransaktioner uppgick under fjärde kvartalet till 2,6 miljarder
vilket är en ökning med 19,6 procent jämfört med föregående kvartal och 48,9
procent jämfört med samma period 2010.

Under fjärde kvartalet tecknades avtal för leverans av kasinoportföljen till
flertalet stora operatörer på den nyligen reglerade onlinemarknaden i Danmark
med startdatum den 1 januari 2012. Operatörer som kontrakterats från start
inkluderar Betsson, Unibet, Bet24, Sportingbet (inklusive Scandicbookmaker och
Danbook). Aktörer som avser verka på den lokala marknaden måste uppfylla de
krav som spelmyndigheten ställer under fjärde kvartalet 2012.

Net Entertainment har under 2011 anpassat och utvecklat bolagets system och
spel för att vara kompatibla med mobila enheter. I december driftsattes de
första mobilspelen på marknaden. Den initiala lanseringen inkluderar mobilspel
för IOS-terminaler, dvs. Iphone, Ipad och Ipod, med tre av bolagets mest
framgångsrika kasinospel, Gonzo’s Quest, Jack Hammer och Blackjack. Net
Entertainments mobila erbjudande lanseras under namnet NetEnt Touch™ och kommer
att innehålla de absolut bästa spelen från både existerande portfölj samt nya
spelreleaser. Driftsättning av nya mobilspel kommer att ske i olika faser till
flertalet partners under 2012.

Net Entertainments strategi är att vara ledande inom onlinekasino. Att
förbättra och expandera produktportföljen sker kontinuerligt och bolaget
analyserar ständigt nya möjligheter. Som ett resultat av detta har bolaget
beslutat att lansera en egen Live Casino-produkt med planerad driftsättning
till marknaden runt årsskiftet 2012/2013. Live Casino är ett naturligt
komplement till bolagets befintliga spelportfölj och bedöms kunna bidra
positivt till bolagets tillväxt framgent.

Under fjärde kvartalet utsågs Per Eriksson till VD för Net Entertainment med
tillträde 1 mars 2012. Per kommer närmast från Dustin Group AB där han är VD
och koncernchef. Dessförinnan har Per en lång karriär inom Dell där han slutade
som chef för Dell EMC (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Intralot Interactive driftsattes i Italien där Net Entertainment nu är live med
fem av åtta operatörer.

KOMMENTARER FRÅN BJÖRN KRANTZ, TILLFÖRORDNAD VD

År 2011 var ett år präglat av nya marknads- och produktinitiativ för att säkra
fortsatt god tillväxt för Net Entertainment. Intäkterna ökade med 21,6 procent
under fjärde kvartalet vilket är hänförligt till organisk tillväxt. Net
Entertainment har varit framgångsrikt med att ytterligare stärka sin position
som en ledande leverantör av spel och system inom onlinekasino, och vårt
oavkortade fokus runt kundnärhet, produkt- och teknologiledarskap kommer att
fortsätta differentiera oss framgent. Under 2011 ökade vår marknadsandel i
Europa till 22,4 procent jämfört med 19,3 procent år 20101.

Net Entertainment har ett tydligt fokus på onlinekasino och för att komplettera
befintlig produktportfölj och stärka bolagets erbjudande ytterligare fattades
beslut under fjärde kvartalet att lansera en egen Live Casino-produkt med
planerad driftsättning kring årsskiftet 2012/2013. Live Casino är en relativt
ny spelform som visat sig vara framgångsrik och som också förväntas visa god
tillväxt de närmaste åren.

Vi är delaktiga och engagerade i den pågående regleringen av vår industri i
Europa. Huruvida Net Entertainment etablerar sig på en reglerad marknad bedöms
från fall till fall med hänsyn till den finansiella, organisatoriska och den
strategiska betydelsen för bolaget som helhet. Net Entertainment var bland de
första att etablera sig i Italien vars marknad reglerades i juli 2011 samt
Danmark som reglerades under januari 2012.

Vi är nu i kommersiell drift med fem av åtta operatörer i Italien. Utrullning
av kvarstående kunder kommer att ske så snart som praktiskt möjligt. Vår
absoluta ambition är dessutom att lansera slottar (spelautomater) så snart som
den italienska spelmyndigheten tillåter detta.

Som svar på den växande mobilmarknaden färdigställdes de första mobilspelen och
lansering skedde enligt plan under december 2011. Löpande lanseringar av nya
mobila spel kommer att ske till marknaden under 2012, och vi ser med spänning
fram emot att följa den fortsatta utvecklingen. Driftsättning av nya kunder
kommer att ske kontinuerligt under 2012.

Under 2011 har flertalet framgångsrika spel lanserats. Frankenstein utvecklades
som ett led i vårt samarbete med Universal Studios och under fjärde kvartalet
inleddes även utveckling av Scarface vars varumärke är ett av de mest kända
någonsin i filmvärlden. Två nya platinumspel lanserades även under året, Robin
Hood och Jack and the Beanstalk vars grafik, och spelupplevelse verkligen
bevisar varför Net Entertainment är den ledande premiumleverantören av
kasinospel på marknaden idag.

Vi kommer att fortsätta investera i vår verksamhet och organisation för att ta
tillvara på de möjligheter som bolaget står inför, och som skall säkerställa
kort- och långsiktig konkurrenskraft. Vi tar ytterligare ett kliv mot att bli
en helhetsleverantör inom onlinekasino, och det känns mycket spännande att
kunna erbjuda våra partners en bredare produktportfölj som stärker både affärs-
och kundnyttan i vårt strategiska leveransansvar. Jag är övertygad om att Net
Entertainment står väl rustade inför 2012, och ser fram emot ett nytt spännande
år.

1) Marknadsandelen är baserad på bruttospelsöverskottet hos Net
Entertainments kunder i relation till den Europeiska kasinomarknaden online
estimerad av H2 Gaming Capital i december 2011

För ytterligare information vänligen kontakta;

Björn Krantz, T.f. VD Net Entertainment; Tel +35679884734
bjorn.krantz@netent.com

Om Net Entertainment

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.