NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2013 – Kvartalsrapport oktober – december 2013

Citat från VD, Per Eriksson

– År 2013 har varit ett fantastiskt år och Net Entertainment har börjat se
effekten från flera investeringar som genomförts under 2012, och intäkterna
nådde rekordhöga nivåer. Fjärde kvartalet är det starkaste kvartalet under en
årscykel och intäkterna ökade med hela 25 procent jämfört med föregående år.
Rörelsemarginalen uppgck till 31 procent.

Fjärde kvartalet 2013

— Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 24,5 % till 180,1 (144,7) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 55,6 (37,2) MSEK
— Rörelsemarginalen var 30,9 (25,7) %
— Resultat efter skatt uppgick till 56,1 (34,0) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 1,42 (0,86) SEK före, respektive 1,41 (0,86)
SEK efter utspädning
— Tio licensavtal med nya kunder tecknades, sex nya kunders kasinon
driftsattes

Helåret 2013

— Intäkterna för helåret ökade med 19,8 % till 630,7 (526,7) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 179,7 (153,1) MSEK
— Rörelsemarginalen var 28,5 (29,1) %
— Resultat efter skatt uppgick till 167,1 (136,1) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 4,23 (3,44) SEK före, respektive 4,21 (3,44)
SEK efter utspädning
— 27 licensavtal med nya kunder tecknades, 20 nya kunders kasinon driftsattes
— Föreslagen överföring till aktieägare är 3,00 (2,25) SEK per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

— Avtal tecknades med bet365, en av världens största speloperatörer
— William Hill, Ladbrokes och Lottomatica driftsattes
— Åtta avtal tecknades för leverans av Live Casino. Fem kunder driftsatte
Live Casino under kvartalet
— Två avtal tecknades med kunder för leverans av mobilspel. 13 kunder
driftsatte mobilspel under kvartalet

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

År 2013 har varit ett fantastiskt år och Net Entertainment har börjat se
effekten från flera investeringar som genomförts under 2012, och intäkterna
nådde rekordhöga nivåer. Fjärde kvartalet är det starkaste kvartalet under en
årscykel och intäkterna ökade med 25 procent jämfört med föregående år.
Rörelsemarginalen uppgick till 31 procent. Net Entertainment slog även rekord i
antalet speltransaktioner som ökade med 31 procent i fjärde kvartalet. För
helåret 2013 ökade antalet speltransaktioner med 32 procent till 16,2
miljarder.

Ur ett försäljningsperspektiv har Net Entertainment också lyckats slå rekord.
Vi tecknade hela 27 nya kundavtal under 2013 varav fem avtal med större
operatörer, så kallade Tier 1-kontrakt. Net Entertainments marknadsandel
uppgick under 2013 till 31 procent1(27 procent 2012) trots att bolaget än så
länge har en relativt liten närvaro räknat i omsättning i Storbritannien som är
Europas största marknad. 2012 inledde Net Entertainment en stor satsning att
etablera bolaget på denna marknad och idag har Net Entertainment tecknat avtal
med flertalet stora speloperatörer som riktar sig mot Storbritannien. Dessa
befinner sig i en uppstartsfas och det krävs ytterligare tid innan de når sin
fulla potential hos Net Entertainment. Jag har dock stora förväntningar på att
dessa kunder ska kunna bidra positivt till Net Entertainments
tillväxtutveckling kommande år.

En av bolagets mest framgångsrika satsningar har varit kasinospel via mobila
enheter. Net Entertainment har fått flera priser och stor uppskattning från
bolagets kunder och är känd som en av världens främsta leverantörer inom detta
segment. I fjärde kvartalet lanserade 13 kunder Net Entertainments
mobilplattform och totalt representerade mobilspel cirka 9 procent av
bruttospelsöverskottet i Net Entertainments kasino under kvartalet. Mobilspel
kommer fortsätta att växa för Net Entertainment och betyda allt mer för
kasinobranschen framgent. Vi kommer därför under 2014 investera i fler spel
samt förbättra produkten ytterligare för att bibehålla vår position som
marknadsledare inom detta segment.

Live Casino är det senaste tillskottet i Net Entertainments produktportfölj som
lanserades i början av 2013. Lanseringen har skett gradvis där vi började med
roulette följt av en ny variant av Live Casino blackjack där borden kan ha
obegränsat antal samtidiga spelare och slutligen lanserades traditionell
blackjack i fjärde kvartalet. Marknaden för Live Casino växer snabbt och jag är
övertygad om att vi kommer se goda resultat från produkten på sikt i takt med
att fler kunder lanserar produkten och marknadsföringen hos operatörerna ökar.
Net Entertainment har tecknat avtal med totalt 30 operatörer varav 14 hade
driftsatt produkten.

Reglering av online spel förväntas fortsätta under 2014 och är
förutsättningarna rätt för bolaget kommer vi med stor sannolikhet etablera oss
på fler reglerade marknader kommande år. Vi följer utvecklingen i USA och för
diskussioner med såväl operatörer som leverantörer och inväntar rätt tillfälle,
rätt delstater och rätt förutsättningar innan vi etablerar oss på
USA-marknaden.

Net Entertainment har ett händelserikt år framför sig med många spännande
projekt och utmaningar. Jag är övertygad om att vi kan stärka vår position
ytterligare på marknaden och hålla en god tillväxt med god lönsamhet.

1Marknadsandelen är baserad på bruttospelsöverskottet hos NetEntertainments
kunder i relation till den europeiska kasinomarknaden på internet som
estimerats av H2 Gambling Capital i januari 2014. Den underliggande datan har
justerats då H2 Gambling Capital under 2013 genomfört en omklassificering som
nu exkluderats för att vara jämförbar med 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.