NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2014 – Kvartalsrapport oktober – december 2014

Citat från VD, Per Eriksson:

– ”2014 var ännu ett fantastiskt år för NetEnt med nya rekordnivåer för
intäkter, rörelseresultat, kassaflöde samt föreslagen överföring till
aktieägarna. Försäljningstillväxten för helåret, även rensat för
valutakursförändringar, är företagets högsta, medan rörelsemarginalen varit
fortsatt stark. Nya kunder i kombination med valutautvecklingen bidrog
positivt, men det som huvudsakligen drev intäkts- och resultatökningen var en
stark underliggande tillväxt hos våra kunder. Jag är övertygad om att NetEnts
fokus på utveckling av underhållande och spännande spel i världsklass gör oss
väl positionerade att fortsätta växa på befintliga och nya marknader.”

Fjärde kvartalet 2014:

-Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 33,8% till 241,1 (180,1) MSEK.
-Rörelseresultatet uppgick till 80,3 (55,6) MSEK, en ökning med 44,5%.
-Rörelsemarginalen var 33,3% (30,9%).
-Resultat efter skatt uppgick till 77,1 (53,5) MSEK.
-Vinst per aktie uppgick till 1,93 (1,42) SEK före respektive 1,93 (1,41) SEK
efter utspädning.

Helåret 2014:

-Intäkterna för helåret ökade med 35,0% till 851,7 (630,7) MSEK.
-Rörelseresultatet uppgick till 261,7 (179,7) MSEK, en ökning med 45,6%.
-Rörelsemarginalen var 30,7% (28,5%).
-Resultat efter skatt uppgick till 243,2 (167,1) MSEK.
-Vinst per aktie uppgick till 6,10 (4,23) SEK före respektive 6,09 (4,21) SEK
efter utspädning.
-31 licensavtal med nya kunder tecknades, 28 nya kunders kasinon driftsattes.
-Föreslagen överföring till aktieägare är 5,00 (3,00) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

-Tio licensavtal med nya kunder tecknades, sex nya kunders kasinon driftsattes.
-För första gången någonsin utvecklade NetEnt ett spel helt i HTML5 för både
desktop och mobila enheter, ett slotspel baserat på Universal Pictures
klassiska film The Invisible Man. Tidigare har alla spel för desktop utvecklats
i Flash. Detta innebär en förändring av spelutvecklingen som väntas ge
skalfördelar framöver.
-Inom ramen för samarbetsavtalet med plattformsleverantören GameAccount Network
driftsattes Eurobet på den italienska marknaden.

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef:

2014 var ännu ett fantastiskt år för NetEnt med nya rekordnivåer för intäkter,
rörelseresultat, kassaflöde samt föreslagen överföring till aktieägarna. Det
fjärde kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med 33,8 procent jämfört
med föregående år, medan rörelsemarginalen uppgick till 33,3 procent.
Försäljningstillväxten för helåret, även rensat för valutakursförändringar, är
företagets högsta, samtidigt som rörelsemarginalen varit fortsatt stark. Nya
kunder i kombination med positiv valutautveckling bidrog positivt men den
primära orsaken till intäkts- och resultatökningen var god underliggande
tillväxt hos NetEnts kunder.
Rörelsemarginalen utvecklades positivt främst som en följd av intäktsökningen
men även tack vare tidigare genomförda satsningar och ett kontinuerligt fokus
på effektivitet i verksamheten. Även antalet speltransaktioner nådde nya
rekordnivåer. Under det fjärde kvartalet hanterade NetEnts plattform i
genomsnitt över två miljarder transaktioner i månaden
och för helåret 2014 ökade antalet speltransaktioner med 32 procent till 21,4
miljarder.

NetEnt utvecklar underhållande och spännande spel i världsklass och under 2014
utvecklade vi hela 23 nya spel för desktop samt 13 spel för mobila enheter. Vi
belönades med en rad fina utmärkelser under året vid International Gaming
Awards, eGaming Review Awards och Global Gaming Awards, utmärkelser för både
kvalitet och innovation. För första gången någonsin utvecklade vi ett spel helt
i HTML5 för både desktop och mobil, ett slotspel baserat på Universal Pictures
klassiska film, The Invisible Man. Tidigare har alla spel för desktop
utvecklats i Flash. Detta innebär en förändring av spelutvecklingsarbetet som
väntas ge skalfördelar framöver. Mobilspel växer fortsatt starkt och vi har
under året ökat investeringarna i denna kanal för att ytterligare stärka
NetEnts ledande position. I det fjärde kvartalet stod mobila spel för 17,3
procent av det totala spelöverskottet hos våra spel,
jämfört med 9 procent i motsvarande kvartal 2013.

På försäljningssidan upplever vi en god efterfrågan på våra produkter och under
året har vi fortsatt att expandera vår kundbas; vi tecknade hela 31 nya
kundavtal och driftsatte 28 kunder. I Storbritannien, som är Europas största
spelmarknad, slöt vi under året nya kundavtal med speloperatörer som Betfair,
bwin.party och William Hill (Retail). Vi har börjat se en viss effekt på
intäkterna och på sikt ser vi stor potential på denna marknad. I Italien har
NetEnt utvecklat ett tätt samarbete med de ansvariga myndigheterna
där båda parter aktivt arbetar med att få olicensierade operatörer, med fokus
på italienska spelare, att förvärva en lokal licens. Flera operatörer har
påbörjat denna övergång och som tidigare meddelats avvecklar NetEnt från 2015
leveranser av bolagets produkter till operatörer som ej påbörjat en
licensieringsprocess i landet. Det är en stegvis process som tagit något längre
tid än beräknat. I takt med att avtal med olicensierade operatörer avslutas kan
våra intäkter kortsiktigt påverkas negativt.
Under året tecknade NetEnt ett samarbetsavtal med plattformsleverantören
GameAccount Network vilket möjliggjorde driftsättning av stora speloperatörer
som SNAI, Sisal och Eurobet på den reglerade italienska marknaden. Vi ser
positivt på den reglerade italienska spelmarknaden.

Live Casino är en intressant produkt som NetEnt lanserade 2013. Under 2014
tecknade NetEnt 24 nya avtal avseende Live Casino och 28 kunder driftsattes.
Marknaden för Live Casino globalt förväntas växa med i snitt 19 procent per år
fram till 2018 (källa: H2 Gambling Capital, januari 2015) och på sikt ser vi
att produkten kommer att ge god tillväxt och lönsamhet för oss.

Beträffande nya marknader pågår arbete för etablering i Nordamerika och Spanien
under 2015 men även andra nya länder kan bli aktuella om och när möjligheter
ges. Vi har ett spännande år framför oss med många projekt och utmaningar. Den
starka trenden för tillväxt inom onlinespel, vår strategi för etablering på nya
marknader och vårt fokus på hög operationell effektivitet stärker mig i min
övertygelse om att vi även nästa år kan se fram emot fortsatt tillväxt med god
lönsamhet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om NetEnt
NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ), är en marknadsledande leverantör inom
digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest
framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit
banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på
en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B)
och har 600 anställda i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och på Malta.
www.netent.com