NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport Januari-Juni 2010

TRE NYA LICENSAVTAL TECKNADE MED TIER 1-KUNDER

ANDRA KVARTALET 2010
-Intäkterna för andra kvartalet ökade med 27,2 % till 89,2 (70,1) MSEK
-Rörelseresultatet ökade med 29,7 % till 32,8 (25,3) MSEK
-Rörelsemarginalen var 36,8 (36,1) %
-Resultat efter skatt uppgick till 30,4 (22,6) MSEK
-Vinst per aktie uppgick till 0,77 (0,57) SEK
-Fyra nya licensavtal tecknades, däribland med Interwetten, Intralot och Stan
James, och fyra nya kunders kasinon driftsattes

SEXMÅNADERSPERIODEN 2010
-Intäkterna för sexmånadersperioden ökade med 27,6 % till 177,1 (138,8) MSEK
-Rörelseresultatet ökade med 25,0 % till 68,6 (54,9) MSEK
-Rörelsemarginalen var 38,7 (39,5) %
-Resultat efter skatt uppgick till 61,4 (54,5) MSEK
-Vinst per aktie uppgick till 1,55 (1,38) SEK
-Sex nya licensavtal tecknades, däribland Gioco Digitale/bwin.it, Interwetten,
Intralot och Stan James, och sju nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Tillväxten för andra kvartalet var, rensat för valutaeffekter, 42,3 procent
jämfört med andra kvartalet 2009 och 4,6 procent jämfört med föregående
kvartal. Förstärkningen av den svenska valutan har hållit tillbaka
intäktsökningen i SEK.

Regleringen av onlinespel i Italien har blivit ytterligare försenad och
marknaden beräknas nu öppnas först i anslutning till årsskiftet.
Integrationsarbetet har fortsatt under kvartalet tillsammans med
licensieringsförberedelser avseende aktuella spel.

Net Entertainment har licensavtal med flera stora operatörer för den italienska
marknaden, såsom Gioco Digitale/bwin.it, Microgame och Intralot Interactive,
som bedöms tillsammans ha mer än hälften av onlinemarknaden för spel i Italien.

Frankrike har nyligen introducerat ett licenssystem för onlinespel som haft
negativ inverkan på intäkterna från franska spelare i juni.

KOMMENTARER FRÅN JOHAN ÖHMAN, VD
Andra kvartalet bjuder traditionellt på lägre tillväxt till följd av
säsongseffekten vilken i år förstärktes av VM i fotboll med en minskad
spelaktivitet för kasinosegmentet under matchtillfällena. Detta till trots
ökade omsättningen för andra kvartalet med 27,2 procent (42,3 procent rensat
för valutaeffekter) jämfört med samma period föregående år.

Industrin för onlinespel befinner sig i förändring till en reglerad och mognare
marknad vilket resulterar i utmaningar i närtid och betydande möjligheter på
sikt. För Net Entertainment innebär detta ökade kostnader bl.a. drivet av
anpassningar till regulatoriska krav och mer komplexa integrationer. Samtidigt
har vi en stabil orderbok som kommer att börja generera intäkter under framför
allt fjärde kvartalet omfattande bl.a. Stan James och Expekt.

De ytterligare förseningar som uppstått för den italienska spelmyndigheten
(AAMS) medför att de avtal vi tecknat bedöms börja generera intäkter först i
anslutning till årsskiftet. Vi har en tät och bra dialog med AAMS och den
kundbas vi etablerat i Italien ger oss ett mycket starkt utgångsläge när
marknaden väl tillåts öppna. Regulatorisk utveckling i Frankrike medför
utmaningar för vissa av våra kunder vilket påverkade vår verksamhet under
kvartalet.

Vi fortsätter att skörda försäljningsframgångar och under kvartalet tecknades
avtal med tre ledande speloperatörer. Dessutom etablerades ett viktigt brohuvud
till den sydamerikanska marknaden genom ett nytt licensavtal med en av de
största speloperatörerna i Sydamerika, Betboo, i juli. Sydamerika är en av
flera intressanta geografisk regioner som kommer att ägnas ett ökat fokus
framgent. För samtliga tre nya Tier 1-operatörer vi tecknade avtal med under
kvartalet ersätter vi den befintliga kasinoleverantör vilket är mycket
glädjande.

Organisatoriskt fortgår arbetet med att skapa förutsättningar för fortsatt
tillväxt. 35 nya medarbetare rekryterades under kvartalet, de flesta till vår
utvecklingsenhet. Vi ökar successivt andelen utveckling som bedrivs utomlands
samtidigt som vi ökar utvecklingstakten för att kunna leverera fler spel och
även bredda vår produktportfölj till nya spelsegment och därigenom skapa
underlag för nya intäktsflöden. Vi har också tecknat avtal för ett mer
ändamålsenligt kontor på Malta som är ett naturligt steg i takt med att antalet
säljare och kundansvariga ökar.

Den genomsnittliga spelaktiviteten i inledningen av tredje kvartalet var
marginellt lägre än under andra kvartalet, primärt på grund av utvecklingen i
Frankrike. Exklusive Frankrike har aktivitetsnivån ökat.

OM NET ENTERTAINMENT
Net Entertainment är en premiumleverantör av digitalt distribuerade spelsystem
som används av flera av världens mest framgångsrika speloperatörer.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Operatörer
erhåller ett kundanpassat spelsystem som är enkelt att integrera vilket
säkerställer kort leveranstid och kostnadseffektiv drift. Intäkterna består av
royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter genererar och
setup-avgifter vid nyteckning av avtal. Net Entertainment är ett renodlat
drift- och utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet.
Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande,
service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker och på Malta
varifrån all kommersiell verksamhet, försäljning, marknadsföring och
produktledning bedrivs samt kontor i Gibraltar.

Moderbolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan januari 2009 och var
dessförinnan noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com