NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2011

Nya produkter, Nya marknader, Fortsatt tillväxt

Andra kvartalet 2011

– Intäkterna för andra kvartalet ökade med 12,0 % till 99,9 (89,2) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 27,2 (32,8) MSEK

– Rörelsemarginalen var 27,2 (36,8) %

– Resultat efter skatt uppgick till 25,1 (30,4) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 0,64 (0,77) SEK före och efter utspädning

– Ett nytt licensavtal tecknades och två nya kunders kasinon driftsattes

Första halvåret 2011

– Intäkterna för första halvåret ökade med 10,2 % till 195,1 (177,1) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 53,5 (68,6) MSEK

– Rörelsemarginalen var 27,4 (38,7) %

– Resultat efter skatt uppgick till 48,0 (61,4) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 1,21 (1,55) SEK före och efter utspädning

– Två nya licensavtal tecknades och två nya kunders kasinon driftsattes

Kommentarer från Johan Öhman, VD

Utvecklingen under andra kvartalet var primärt resultatet av tillväxt hos
befintlig kundbas. Exkluderat intäkter från Frankrike (som i juni 2010 införde
ett regelverk som exkluderade kasinospel) ökade omsättningen med 25 procent.
Antalet speltransaktioner fortsatte att öka och uppgick under kvartalet till
1,9 miljarder, en ökning med 30 procent jämfört med samma period 2010.

I slutet av juni släpptes ”Frankenstein”, en spelautomat som baseras på den
klassiska filmen med samma namn. Trots lansering under en period på året med
generellt lägre spelaktivitet, har utvecklingen inledningsvis varit mycket god.
Frankenstein betingar separat prissättning med beaktande av den licensavgift
som utgår till Universal som äger rättigheterna till varumärket. Under
kvartalet utökades samarbetet med Universal med ytterligare ett känt varumärke
som kommer att ligga till grund för ett spel med planerad release under första
halvåret 2012.

Utvecklingen av kasinospel för mobila terminaler fortskrider enligt plan och
lansering av de första spelen kommer att ske under innevarande år. Spel via
mobila terminaler ökar stadigt och förväntas på sikt att bli en allt viktigare
distributionskanal.

Under kvartalet driftsattes två kunder och i början av juli lanserade Expekt
våra spel. I tillägg planerar Jaxx/Mybet driftsättning under tredje kvartalet.

Öppningen av den italienska onlinekasinomarknaden kommer enligt AAMS
(italienska spelmyndigheten) ske under juli. Bolagets italienska kundbas
representerar en betydande marknadsandel och majoriteten av operatörerna är
redo för driftsättning så snart de erhåller ett formellt godkännande.
Inledningsvis kommer bordsspel och videopoker att erbjudas och spelautomater
förväntas tillåtas under första halvåret 2012.

Sammantaget är Net Entertainment väl positionerat och jag förväntar mig att de
kommande kvartalen börjar se resultatet av de investeringar vi gjort i
verksamheten.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.