NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2013

Citat från VD, Per Eriksson

– Net Entertainment visade återigen dubbelsiffrig tillväxt i andra kvartalet
trots lågsäsongen som normalt startar i maj. Vi har goda försäljningsutsikter i
såväl Storbritannien som i övriga Europa och sammantaget är vår position stark
på marknaden och jag ser fram emot andra halvåret.

Andra kvartalet 2013

— Intäkterna för andra kvartalet ökade med 12,6 % till 148,7 (132,0) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 38,7 (39,6) MSEK
— Rörelsemarginalen var 26,0 (30,0) %
— Resultat efter skatt uppgick till 38,8 (36,7) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 0,98 (0,93) SEK före och efter utspädning
— Sex licensavtal med nya kunder tecknades, två nya kunders kasinon
driftsattes

Första halvåret 2013

— Intäkterna för första halvåret ökade med 14,6 % till 297,5 (259,5) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 79,7 (79,7) MSEK
— Rörelsemarginalen var 26,8 (30,7)%
— Resultat efter skatt uppgick till 71,7 (71,4) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 1,81 (1,80) SEK före och efter utspädning
— Tolv licensavtal med nya kunder tecknades, fem nya kunders kasinon
driftsattes

Väsentliga händelser under andra kvartalet

— Avtal tecknades med Lottomatica, en av de största operatörerna i Italien
— Tre avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av Live Casino. Fyra
kunder driftsatte Live Casino under andra kvartalet
— Fyra avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av mobilspel. Tolv
kunder driftsatte mobilspel under andra kvartalet
— Net Entertainment erhöll tre prestigefyllda priser på EGR Awards

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Andra kvartalet visade en stabil utveckling för Net Entertainment. Vi lanserade
flera nya spel och trots säsongseffekten som normalt infaller under månaderna
maj-augusti höll sig spelvolymerna på en relativt stabil nivå jämfört med
föregående kvartal. Jämfört med förra året ökade speltransaktionerna med 34
procent. Intäktsökningen var 13 procent (17 procent i euro) under andra
kvartalet jämfört med samma period föregående år och rörelsemarginalen uppgick
till 26 procent.

Net Entertainment kännetecknas av innovation, teknikledarskap och kvalitet och
i juni erhöll bolaget tre prestigefyllda priser vid EGR Awards för Innovation
in Slot Provision, Innovation in Mobile och Mobile Supplier of the Year vilket
var mycket glädjande.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för Net Entertainments produkter och
tjänster. Sex nya kundavtal tecknades i andra kvartalet, varav en Tier-1 kund,
Lottomatica, vilken är en av marknadsledarna i Italien. Avtalet kommer att
ytterligare stärka vår position i Italien.

Mobilspel fortsätter visa god tillväxt och under kvartalet tecknades fyra nya
avtal. Hittills har 34 kunder driftsatt mobilspel. Lanseringen av bolagets Live
Casino-produkt går framåt om än i något långsammare takt än förväntat vilket
primärt beror på att vissa operatörer avvaktar full marknadsföring till dess
att blackjack lanserats. Vi tecknade tre nya avtal för Live Casino under
kvartalet och har nu 19 avtal tecknade hittills, varav åtta är i drift.

Bolaget befinner sig i slutfasen av utvecklingen av ett unikt spel inom Live
Casino, Common Draw Blackjack(TM). I traditionell blackjack kan varje bord
endast ha maximalt sju personer spelande samtidigt vilket har gjort att
speloperatörerna upplever ett underskott av blackjackbord inom Live Casino
samtidigt som produkten inte är skalbar. Common Draw Blackjack(TM) är en unik
lösning utvecklad av Net Entertainment där antalet spelare är obegränsat men
där spelaren ändå får samma goda spelupplevelse som vid traditionell
blackjack. Lanseringen av Common Draw Blackjack™ förväntas ske under tredje
kvartalet följt av standard blackjack som också är en viktigt del i Net
Entertainments Live Casino-portfölj.

Net Entertainment har även fortsatt investera i bolagets plattform samt interna
system för att effektivisera utvecklings- och distributionsprocesser. Dessa
projekt fortskrider enligt plan.

Net Entertainment har goda försäljningsutsikter i såväl Storbritannien som i
övriga Europa och vi följer även utvecklingen i USA och undersöker potentiella
amerikanska sammarbetsmöjligheter. Sammantaget är vår position stark på
marknaden och jag ser fram emot andra halvåret.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.