NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2014

Citat från VD, Per Eriksson

– Andra kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med hela 38 procent
jämfört med förra året. Primärt på grund av stark utveckling hos NetEnts kunder
men också på grund av fler setup-avgifter än vanligt i kombination med en
positiv valutautveckling. Detta är ännu ett nytt intäktsrekord vilket är mycket
glädjande.

Andra kvartalet 2014

— Intäkterna för andra kvartalet ökade med 37,8 % till 205,0 (148,7) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 56,7 (38,7) MSEK, en ökning med 46,6 %
— Rörelsemarginalen var 27,7 (26,0) %
— Resultat efter skatt uppgick till 52,5 (39,6) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 1,33 (1,00) SEK före respektive 1,32 (1,00)
SEK efter utspädning
— Tio licensavtal med nya kunder tecknades, 13 nya kunders kasinon
driftsattes

Första halvåret 2014

— Intäkterna för första halvåret ökade med 32,2 % till 393,4 (297,5) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 107,9 (79,7) MSEK, en ökning med 35,5 %
— Rörelsemarginalen var 27,4 (26,8)%
— Resultat efter skatt uppgick till 98,6 (73,4) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 2,49 (1,86) SEK före och respektive 2,48
(1,85) SEK efter utspädning
— 14 licensavtal med nya kunder tecknades, 15 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under andra kvartalet

— Ett avtal tecknades med Rational Group för leverans till Full Tilt Poker
och ett avtal tecknades med William Hill avseende landbaserade spelmaskiner
— Bet365 och Sky Betting and Gaming driftsattes
— Sex avtal tecknades med kunder för leverans av mobilspel och tio kunder
driftsatte mobilspel under kvartalet
— Fem avtal tecknades för leverans av Live Casino och nio kunder driftsatte
Live Casino under kvartalet

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef
Andra kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med hela 38 procent
jämfört med förra året vilket var ännu ett nytt rekord. Ökningen berodde
primärt på grund av stark utveckling hos NetEnts kunder men också på grund av
fler setup-avgifter än normalt i kombination med en positiv valutautveckling.
Samtidigt påverkade inte VM i fotboll intäkter negativt vilket ofta sker under
större sportevenemang eftersom det kan ta uppmärksamhet från kasinospel.
Rörelsemarginalen ökade till cirka 28 procent vilket var högre än både
föregående kvartal och föregående år. Aktiveringen av utvecklingskostnader
fortsatte att minska vilket jag ser positivt på eftersom det leder till lägre
avskrivningarna på sikt. Kassaflödet påverkas inte av detta men det medför en
kortsiktig negativ marginaleffekt.

Under kvartalet tecknades hela 22 avtal, tio avseende nya kundavtal, fem
avseende Live Casino, sex avseende mobilspel och ett avtal, det första i sitt
slag, tecknades med William Hill för landbaserade spelmaskiner (retail) där
några av NetEnts spel snart blir tillgängliga på William Hills 2300 spelbutiker
runt om i Storbritannien. Enligt analysföretaget H2 Gambling Capital är
retailmarknaden nio gånger större än onlinekasinomarknaden i Europa, en marknad
där NetEnt historiskt saknat närvaro. Lanseringen av William Hill Retail sker
initialt med ett begränsat antal spel. Royaltynivån är lägre än för onlinespel
men retailsegmentet kommer ändå på sikt kunna bidra positivt till tillväxten.

NetEnt har noga övervakat och utvärderat utveckling i Nordamerika och bedömer
att förutsättningarna och tidpunkten nu är rätt för att intensifiera
förberedelserna inför en etablering i både USA och Kanada. Fokus kommer
inledningsvis att ligga på licensieringsprocessen i New Jersey i USA följt av
ytterligare stater allt eftersom det reglerade landskapet utvecklas.
Målsättningen är att kunna lansera NetEnts produkter i USA under andra halvåret
2015. Björn Krantz, VD på Net Entertainment Malta Ltd, blir ansvarig för att
leda expansionen och kommer ersättas på Malta av Enrico Bradamante som för
närvarande är chef för Account Management och ställföreträdande chef för Net
Entertainment Malta Ltd.

Intäkter från NetEnts mobilspel har fortsatt visa positiv utveckling, och
representerar nu 13 procent av bruttospelsöverskottet som omsätts i NetEnts
kasino. Även Live Casino har utvecklats väl under kvartalet med totalt 27
driftsatta kunder i slutet av juni jämfört med 18 driftsatta kunder i slutet av
mars.

Jag ser med spänning fram emot resten av året med god underliggande tillväxt
hos våra kunder och flera stora tillväxtprojekt som påbörjas, bland annat
etableringen i Nordamerika och nysatsningen inom retail med William Hill.
Samtidigt förväntar jag mig att NetEnt inom kort kommer att slutföra
licensieringsprocessen i Storbritannien som är i färd med att regleras och vi
ser just nu över regleringen i Spanien. Vi undersöker även möjligheterna på den
asiatiska marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD och koncernchef, Tel: +46 8 578 54 549
per.eriksson@netent.com

Om NetEnt
NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ), är en premiumleverantör av system och
onlinecasinospel till några av världens mest framgångsrika kasinooperatörer.
Produkten CasinoModule™ är ett spelsystem som inkluderar ett sofistikerat
administrationsverktyg, samtidigt som det skapar en underhållande
spelupplevelse hanterar det miljarder speltransaktioner varje år och ger
operatörerna full kontroll över deras kasinoaktiviteter. Företaget som
grundades 1996 har cirka 550 anställda i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar
och på Malta. NetEnt är noterade på Nasdaq OMX Stockholm midcap (NET-B).
www.netent.com