NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2015

ANDRA KVARTALET 2015
 -Intäkterna för andra kvartalet ökade med 32,3% till 271,2 (205,0) MSEK
 -Rörelseresultatet uppgick till 92,7 (56,7) MSEK, en ökning med 63,3%
 -Rörelsemarginalen var 34,2 (27,7)%
 -Resultat efter skatt uppgick till 86,5 (52,5) MSEK, en ökning med 64,9%
 -Vinst per aktie uppgick till 2,17 (1,33) SEK före respektive 2,16 (1,32) SEK
efter utspädning
 -Nio licensavtal med nya kunder tecknades, åtta nya kunders kasinon
driftsattes

FÖRSTA HALVÅRET 2015
 -Intäkterna för första halvåret ökade med 34,6% till 529,5 (393,4) MSEK
 -Rörelseresultatet uppgick till 174,5 (107,9) MSEK, en ökning med 61,7%
 -Rörelsemarginalen var 33,0 (27,4)%
 -Resultat efter skatt uppgick till 160,7 (98,6) MSEK, en ökning med 63,0%
 -Vinst per aktie uppgick till 4,03 (2,49) SEK före respektive 4,02 (2,48) SEK
efter utspädning
 -20 licensavtal med nya kunder tecknades, 15 nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
 -Driftsättning skedde hos bwin.party, Gamesys, PokerStars och Danske Spil
 -Patentavtal ingicks med IGT för den nordamerikanska marknaden
 -Lokala spellicenser erhölls i Spanien och flera kunder driftsattes i landet
 -De två första kundavtalen i New Jersey tecknades, med bwin/Borgata och
Caesars Interactive Entertainment
 -NetEnts spel lanserades i William Hills spelbutiker i Storbritannien

KOMMENTARER FRÅN PER ERIKSSON, VD OCH KONCERNCHEF

”Vår starka tillväxt fortsatte under andra kvartalet och vi tog flera avgörande
steg för att etablera oss på nya marknader som USA och Spanien. Dessutom
lanserade vi samarbetet med William Hill retail som innebär att våra populära
spel nu för första gången finns tillgängliga i spelbutiker runtom i
Storbritannien.

Under andra kvartalet ökade vi intäkterna med 32,3% i svenska kronor och 28,2%
i euro jämfört med motsvarande period förra året. Rörelsemarginalen blev 34,2%,
vilket var en klar förbättring jämfört med samma kvartal förra året.
Marginalökningen skedde tack vare försäljningstillväxt och skalfördelar i
verksamheten, trots fortsatta satsningar i form av nya medarbetare,
produktutveckling och nya marknader. Resultatet efter skatt ökade med 64,9%
till 86,5 MSEK och vår verksamhet fortsätter att generera ett starkt
kassaflöde. Vid utgången av det andra kvartalet hade vi en nettokassa på 219,3
MSEK, efter att ha delat ut 199,5 MSEK i form av ett automatiskt inlösenprogram
inom ramen för den fastställda utdelningspolicyn. Under kvartalet hanterade vi
6,5 miljarder speltransaktioner i våra system, en ökning med 26 procent jämfört
med förra året. Trenden med ökat mobilt spelande fortsätter; våra mobilspel
växer starkt och svarade för 23 procent av spelöverskottet under perioden, upp
från en andel på 13 procent i samma kvartal 2014.

Vår tillväxtstrategi är att expandera på reglerade marknader och det andra
kvartalet var händelserikt när det gäller nya kunder och nya marknader. I juni
erhöll vi våra lokala spellicenser i Spanien och tack vare goda förberedelser
kunde vi strax därefter gå live med flera stora kunder i landet. Vidare
driftsatte vi våra spel hos Danske Spil, som ägs av danska staten och ingår i
World Lottery Association (WLA), ett strategiskt betydelsefullt kundsegment för
oss. Under kvartalet tecknade vi även våra två första kundavtal i New Jersey i
USA, med bwin/Borgata och med Caesars Interactive Entertainment, samt ingick
ett patentavtal med IGT för den nordamerikanska marknaden. Avtalen har stor
betydelse då de lägger grunden för den fortsatta licensieringsprocessen och vår
etablering på den nordamerikanska marknaden. Storbritannien är en viktig
förklaring till vår starka tillväxt och vi fortsätter att ta marknadsandelar i
landet, som numera är vår intäktsmässigt tredje största marknad. Live Casino är
en viktig satsning där vi växer och tar marknadsandelar. I maj släppte vi
produkten på den italienska marknaden.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt kunderbjudande för att ligga i
framkant när det gäller teknik, innovation och kvalitet. En ytterligare
bekräftelse på att våra satsningar ger resultat är att vi i juni erhöll tre
prestigefyllda branschutmärkelser vid den årliga galan eGaming Review B2B
Awards i London – i priskategorierna ”Innovation in mobile”, ”Slot Provider”
och ”Mobile supplier”.

Förutsättningarna för framtida tillväxt är fortsatt goda i Europa, inte minst i
Storbritannien och Spanien. Långsiktigt ser vi stor potential i Nordamerika och
Asien. Även inom mobilt kommer vi ha stark tillväxt många år framöver. Retail
är en ny distributionsform för oss som kompletterar våra satsningar online och
som på sikt kan bli stort. Ungefär 95 procent av allt kasinospelande sker
fortfarande offline och det är strategiskt viktigt för oss att följa med i takt
med den ökande konvergensen mellan offline och online. Jag ser fram emot andra
halvåret – försäljningspotentialen ser mycket god ut och vi har en stark
position inom digital underhållning på den snabbt växande marknaden för
onlinekasino.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD NetEnt AB (publ)
Tel: 08-57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om NetEnt
NetEnt AB (publ), tidigare Net Entertainment NE AB (publ), är en
marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och
systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan
starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att
erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är
noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har mer än 600 medarbetare i Stockholm,
Göteborg, Kiev, Gibraltar och på Malta. www.netent.com