NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef

– ”Kvartalet präglades av fortsatt god tillväxt, högre lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De viktigaste tillväxtfaktorerna var mobila spel, Storbritannien och Italien. Under juni månad svarade mobila spel för mer än hälften av våra intäkter medan Storbritannien var vår största geografiska marknad under kvartalet. För andra halvåret 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt.”

Andra kvartalet 2017

 • Intäkterna för andra kvartalet ökade med 15,5% till 407 (352) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 145 (122) MSEK, en ökning med 18,5%
 • Rörelsemarginalen var 35,7 (34,8)%
 • Periodens resultat uppgick till 134 (113) MSEK, en ökning med 17,9%
 • Vinst per aktie uppgick till 0,56 (0,47) SEK före och efter utspädning
 • 6 licensavtal med nya kunder tecknades och 8 nya kunders kasinon driftsattes

Första halvåret 2017

 • Intäkterna för första halvåret ökade med 15,4% till 805 (697) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 281 (251) MSEK, en ökning med 12,2%
 • Rörelsemarginalen var 35,0 (35,9)%
 • Periodens resultat uppgick till 258 (235) MSEK, en ökning med 9,6%
 • Vinst per aktie uppgick till 1,07 (0,98) SEK före och efter utspädning
 • 21 licensavtal med nya kunder tecknades och 14 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Licens erhölls som leverantör i den kanadensiska provinsen British Columbia
 • Spel driftsattes på den reglerade marknaden i Serbien
 • Bordsspel lanserades hos kunder i Spanien
 • Överföring av 540 MSEK (2,25 kr/aktie) till aktieägarna

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef:

God försäljningstillväxt och högre rörelseresultat

NetEnts intäkter ökade med 15,5 procent under kvartalet medan rörelseresultatet ökade med 18,5 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var högre jämfört med andra kvartalet förra året, främst tack vare ökade intäkter. Vi tecknade avtal med sex nya kunder och driftsatte åtta nya kunders kasinon. Antalet speltransaktioner i våra system uppgick till 10,1 miljarder under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 14,4 procent jämfört med förra årets andra kvartal. Samtidigt var royaltynivån för våra produkter fortsatt stabil. Mobila spel fortsätter att bidra till vår tillväxt och stod för mer än hälften av våra intäkter under juni månad. NetEnt fortsätter att generera ett starkt kassaflöde – under andra kvartalet uppgick kassaflödet efter investeringar till 131 MSEK, en ökning med 39,8 procent jämfört med Q2 2016. I slutet av maj delades 540 MSEK ut till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenprogram. Verksamhetens kassaflöde ger oss finansiell flexibilitet för satsningar på framtida tillväxt samtidigt som målet är fortsatt betydande utdelningar till aktieägarna.

Expansion på reglerade marknader

Regionalt bidrog Storbritannien och Italien mest till vår tillväxt under kvartalet. Storbritannien var vår största marknad totalt sett och vi ser fortsatt stor potential att ta marknadsandelar under de närmaste åren i takt med att vi satsar ännu hårdare på att expandera där. I Italien sker nu all NetEnts verkamhet via licenserade operatörer. I Sverige ökade intäkterna i förhållandevis lägre takt, vilket kan förklaras av vår höga marknadsandel och marknadens mognadsgrad. Det är glädjande att vi fortsätter växa starkt på reglerade marknader som Danmark, Belgien, Spanien och New Jersey. I Spanien lanserade vi bordsspel under andra kvartalet, vilket kommer att bidra till fortsatt god tillväxt för oss på denna lovande marknad. I USA fortsätter satsningen i New Jersey med full fart samtidigt som vi även bevakar utvecklingen noga i andra delstater som skulle kunna öppna upp för onlinekasino, t ex Pennsylvania och Illinois.

Utmärkelser och nya populära spel

Nyckeln till vår tillväxt är vårt attraktiva produkterbjudande med spännande spel och nyskapande spellösningar för onlinekasino. I juni vann vi flera prestigefyllda priser vid EGR B2B Awards i London, i kategorierna Mobile supplier, RNG casino supplier och Innovation in RNG casino software. Fyra nya spel som släpptes under andra kvartalet är Hansel and Gretel, Copy Cats, Butterfly Staxx och Scruffy Duck. I slutet av augusti kommer det efterlängtade nya spelet emoji planet™, ett varumärkessamarbete baserat på de populära emoji-symbolerna som används vid digital kommunikation över hela världen och i alla åldrar. Som vi tidigare meddelat avser vi att trappa upp takten när det gäller nya spellanseringar, vilket kommer att märkas under andra halvåret då vi dessutom släpper tre spel från kända varumärken (branded games). Live Casino är ett fortsatt intressant område för oss och vidareutvecklingen av vårt mobila erbjudande med nya verktyg för lojalitetsbonusar har tagits emot väl av våra kunder.

Framtidsutsikter

Vi ser ljust på framtiden och för andra halvåret 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika. Ökningen av antalet medarbetare och utvecklingen av vår plattform fortsätter. Vi anpassar organisationen för en högre produktionskapacitet, rustar bolaget för att hantera nya reglerade marknader och vi integrerar allt fler kunder. Därför förutser vi ett fortsatt investeringsbehov under resten av 2017 – vi fortsätter satsa för att kunna leverera god tillväxt med ökad skalbarhet även framöver.

Presentation av rapport

Torsdagen den 13 juli klockan 9.00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson live via en webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats https://www.netent.com/sv/sektion/investera/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
per.eriksson@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter mer än 900 personer i Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. För ytterligare information vänligen besök www.netent.com.