NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – mars 2012

Elva nya kundavtal tecknades för mobilspel

Första kvartalet 2012

– Intäkterna för första kvartalet ökade med 33,9 % till 127,5 (95,2) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 40,1 (26,3) MSEK

– Rörelsemarginalen var 31,4 (27,6) %

– Resultat efter skatt uppgick till 34,6 (22,9) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 0,88 (0,58) SEK före och efter utspädning

– Fem nya licensavtal tecknades och två nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under första kvartalet

Intäkterna ökade med 33,9 procent för första kvartalet jämfört med första
kvartalet 2011. Ökningen kan huvudsakligen härledas från ökade volymer vilka
primärt drivs av att befintliga kunder växer samt att bolaget tecknar avtal med
nya kunder. Setup-avgifter bidrog också positivt till intäktsökningen i
kvartalet. Etableringen på den italienska marknaden som nyligen reglerats har
bidragit positivt till intäktsökningen i första kvartalet jämfört med
motsvarande period under 2011.

Antalet speltransaktioner uppgick under första kvartalet till 3,0 miljarder
vilket är en ökning med cirka 15 procent jämfört med föregående kvartal och 58
procent jämfört med samma period 2011.

I januari 2012 trädde en ny lagstiftning i kraft i Danmark där operatörer via
licensiering nu kan etablera sig på den lokala marknaden för spel via internet.
Regelverket innefattar spelformerna vadslagning på sport, kasino och poker via
internet. Kasinospelen inkluderar blackjack, roulette, spelautomater (slots)
och baccarat. Net Entertainment har driftsatt flera operatörer; Betsson,
Unibet, Bet24, Scandicbookmaker och Danbook. Under första kvartalet har Net
Entertainment tecknat avtal med ytterligare en befintlig kund för den danska
marknaden. Aktörer som avser verka på den lokala marknaden måste uppfylla de
krav som spelmyndigheten ställer senast under fjärde kvartalet 2012.

Den 1 mars tillträdde Per Eriksson som VD och koncernchef för Net
Entertainment. Per kommer närmast från Dustin Group AB där han var VD och
koncernchef. Dessförinnan har Per Eriksson en lång karriär inom Dell där han
slutade som chef för Dell EMC, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Under första kvartalet driftsattes G.Matica på den Italienska marknaden.

Net Entertainment tecknade elva nya kundavtal för bolagets mobilprodukt NetEnt
Touch™ under första kvartalet. Totalt har bolaget tecknat 14 avtal för
mobilspel, varav tre stycken är driftsatta. Under första kvartalet påbörjades
även vidareutveckling av mobilplattformen till att även vara kompatibel med
Android-enheter. Dessutom har utveckling av flera nya mobila spel initierats,
som kommer att lanseras under 2012.

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef

Utvecklingen för Net Entertainment har varit positiv under första kvartalet.
Intäkterna ökade med 33,9 procent och rörelseresultatet med 52,4 procent
jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen är primärt ett resultat
av ökade volymer hos våra befintliga kunder men även följden av nya avtal och
nya kunder som driftsatts. Samtidigt börjar vi se resultat från de
investeringar vi gjort i Italien som nu är bolagets tredje största marknad, där
Norge och Sverige är de två största. Utvecklingen har varit positiv i Italien
där volymerna har ökat. Detta trots att slotspel ännu inte är tillåtet. Vi är
redo att lansera slotspel så snart spelmyndigheten i Italien tillåter detta.

Antalet speltransaktioner fortsatte att öka och uppgick till tre miljarder
under första kvartalet vilket motsvarar en ökning om 58 procent jämfört med
föregående år. Antalet speltransaktioner är ett tecken på framgången i våra
spel och en indikation på hur efterfrågan på marknaden ser ut.

Flera strategiska initiativ har fortlöpt under första kvartalet vilka kommer
att fortsätta under 2012. Under första kvartalet driftsatte vi Betsson, Unibet,
Bet24, Scandicbookmakers och Danbook på den nyligen reglerade danska marknaden.
Dessutom tecknades ytterligare ett avtal med en befintlig kund för leverens av
Net Entertainments kasino i Danmark.

Utvecklingen av en egen Live Casino-produkt går enligt plan och vi planerar att
lansera produkten i slutet av 2012. Vi har hittills lanserat mobilspel hos tre
kunder och vi tecknade ytterligare elva kontrakt för mobilspel under första
kvartalet. Vi planerar även att lansera flera mobilspel under 2012. Jag ser
fram emot att följa denna utveckling och jag är övertygad om att värdet det
kommer tillföra Net Entertainment på sikt kommer att vara betydande.

Net Entertainment har historiskt haft mindre närvaro i Storbritannien som är
Europas största marknad för spel via internet. Positiva diskussioner pågår med
flera operatörer. Försäljnings- och integrationsprocessen är komplex och vissa
anpassningar behöver göras i Net Entertainments plattform för att kunna
integreras med operatörernas IT- arkitektur. Detta utvecklingsarbete förväntas
kunna färdigställas under andra halvåret 2012.

Med de spel som är under utveckling i kombination med de strategiska initiativ
som pågår har Net Entertainment en god position inför en spännande framtid.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.