NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – mars 2013

Citat från VD, Per Eriksson

Net Entertainment fortsätter visa god tillväxt och lönsamhet under årets första
kvartal. Bolaget tecknade sex nya kundavtal och antalet kontrakt inom Live
Casino och mobilspel fortsätter öka. Samtidigt fortsätter bolaget fokusera på
att investera i organisation, system och produktutveckling för framtida
tillväxt på en marknad med stora möjligheter.

Första kvartalet 2013

— Intäkterna för första kvartalet ökade med 16,7 % till 148,8 (127,5) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (40,1) MSEK
— Rörelsemarginalen var 27,5 (31,4) %
— Resultat efter skatt uppgick till 32,9 (34,6) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 0,83 (0,88) SEK före och efter utspädning
— Sex licensavtal med nya kunder tecknades, tre nya kunders kasinon
driftsattes

Väsentliga händelser under första kvartalet

— Avtal tecknades med Bonza Gaming och 888. Bonza Gaming driftsattes
— Fem avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av Live Casino.
Totalt fyra kunder driftsatta vid utgången av kvartalet
— Fortsatt stark tillväxt i Italien som var Net Entertainments näst största
marknad i första kvartalet
— Fem avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av Mobile Touch™

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Årets första kvartal visar på fortsatt god tillväxt och en stabil utveckling
för bolagets produktlanseringar. Intäkterna ökade med 16,7 procent (22,2
procent i euro) till 148,8 MSEK (127,5) under kvartalet främst tack vare ökade
volymer bland bolagets befintliga kunder men även setup-avgifter från nya
kundavtal. I januari såg vi också viss positiv effekt från jackpotspelet Mega
Fortune som slog nytt världsrekord med en jackpot om 17,8 MEUR. Antalet
speltransaktioner uppgick under det första kvartalet till rekordnivån 3,9
miljarder, vilket är en ökning på cirka 30 procent jämfört med föregående år.

Net Entertainment fortsätter stärka sin position genom att erbjuda marknadens
bästa spel och tekniska expertis. Jag är stolt över att Net Entertainment har
tecknat sex nya kundkontrakt under kvartalet, däribland med speloperatören 888
och Bonza Gaming för Facebook i Storbritannien. Enligt avtalet med Bonza Gaming
ska Net Entertainment leverera ett brett utbud av slotspel och övriga
kasinospel för spel med pengar på Facebook. Onlinespeloperatören 888 är en av
de största och mest välrenommerade aktörerna i världen och avtalet innebär att
Net Entertainment kommer att leverera flera av bolagets online- och mobilspel
via 888 globalt. Plattformsarbetet för den kommande integrationen pågår.

Under kvartalet tecknade Net Entertainment fem nya avtal med befintliga kunder
för Live Casino och har därmed 16 kontrakt varav fyra idag är driftsatta.
Kundintegrationerna är komplexa och har därför tagit något längre tid än
förväntat. Inom mobilspel är efterfrågan på marknaden fortsatt stor och bolaget
fortsätter skörda framgångar. Idag har Net Entertainment totalt tecknat 39
kontrakt inom mobilspel varav 25 är driftsatta.

Vi fullföljer vår strategi att rusta för framtida tillväxt och fortsätter göra
investeringar i kund- och produktsatsningar, organisationen och i system. Flera
tagna initiativ, däribland Live Casino och inbrytningen i Storbritannien är
ännu i ett mycket tidigt skede och hämmar vår lönsamhet i det korta
perspektivet. Rörelsemarginalen för det första kvartalet uppgick till 27,5
procent (31,4), vilket låg i det högre spannet av våra förväntningar, primärt
till följd av lägre rekryteringstakt, färre konsulter och något högre
setupavgifter på grund av en kundintegration som startade tidigare än planerat.
Avskrivningarna var även något lägre än förväntat.

I februari ägde spelmässan ICE rum där flera av Net Entertainments spel rönte
stort intresse, bland annat Live Casino och premiärvisningen av nya slotspelet
South Park som lanseras på marknaden senare i år.

För ett drygt år sedan gick bolaget in på den italienska marknaden, och det är
med glädje jag kan konstatera att Italien under första kvartalet var Net
Entertainments näst största marknad. Bolaget arbetar aktivt för att fortsätta
stärka sin ställning på den brittiska marknaden, som är Europas största. Net
Entertainment har flera Tier 1-kunder tecknade med fokus på Storbritannien –
det nytillkomna 888 och sedan tidigare bland annat Paddy Power där några spel
har lanserats och fler är på gång. Som vi tidigare nämnt är dock
integrationsfasen för våra spel hos dessa större globala operatörer mer
komplexa.

Diskussioner pågår avseende reglering i ett flertal länder i Europa och i USA.
Vi tittar på vilka möjligheter som kan öppna sig i USA, men underskattar inte
de utmaningar som en sådan satsning skulle innebära. Vi övervakar löpande
potentialen på nya marknader som är i färd att regleras och bedömer noga när
och på vilket sätt Net Entertainment tar ett aktivt steg.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.