NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2009

TREDJE KVARTALET 2009
– Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 44,0 % till 75,8 (52,7) MSEK
– Rörelseresultatet ökade med 35,2 % till 30,0 (22,2) MSEK
– Rörelsemarginalen var 39,5 (42,1) %
– Resultat efter skatt ökade med 4,4 % till 20,8 (19,9) MSEK
– Vinst per aktie uppgick till 0,53 (0,50) SEK
– Två nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

NIOMÅNADERSPERIODEN 2009
– Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 49,5% till 214,6 (143,6) MSEK
– Rörelseresultatet ökade med 47,9% till 84,8 (57,4) MSEK
– Rörelsemarginalen var 39,5 (39,9) %
– Resultat efter skatt ökade med 42,4 % till 75,3 (52,8) MSEK
– Vinst per aktie uppgick till 1,90 (1,34) SEK
– Sju nya licensavtal tecknades för CasinoModule™
– Två genombrottsavtal tecknades för CasinoCafé™ i januari

KOMMENTARER FRÅN JOHAN ÖHMAN, VD
Tillväxten under tredje kvartalet var primärt ett resultat av kraftigt ökad
spelaktivitet i befintlig kundbas och tillskottet av fyra nya operatörer,
däribland Paf och Sportingbet. Den stärkta svenska kronan medförde emellertid
att vi inte fick full utväxling av den underliggande volymtillväxten då
majoriteten av faktureringen sker i Euro. Över en miljard speltransaktioner
hanterades under kvartalet vilket är dubbelt så många som samma period
föregående år och 16 procent fler än föregående kvartal. Samtidigt som antalet
transaktioner har ökat markant så har den genomsnittliga insatsen per
spelomgång fallit något vilket vi bedömer är ett resultat av den fortsatta oron
på finansmarknaden. Den ökande spelaktiviteten ger emellertid ett starkt
fundament den dag effekten av finansoron avtar.

Den europeiska spelmarknaden är i omdaning och flera länder, bl.a. Italien,
Frankrike och Danmark, har aviserat en avsikt att införa ett
licensieringsförfarande. Vi bedömer att detta kommer att gynna Net
Entertainment som därmed kan ta nya marknadsandelar. Mycket fokus ägnas åt att
adressera nya affärsmöjligheter men även att kapitalisera på den funktionalitet
som introducerats i CasinoModuleTM och som möjliggör för operatörerna att
erbjuda våra spel till en större del av spelarbasen. Genom att nå ut till fler
aktiva spelare kan intäkterna från befintlig kundbas ökas utöver vad som kommer
av den organiska tillväxten. Utrullningen av CasinoCaféTM hos Delta Invest har
försenats primärt på grund av tekniska anledningar. Under fjärde kvartalet
kommer vi tillsätta en lokal resurs i syfte att dedikerat assistera Delta
Invest och bearbeta marknaden.

De aktiviteter som vidtagits under året i syfte att stärka organisationen och
vårt erbjudande har fortlöpt väl och de IT-projekt som tidigare aviserats är i
huvudsak avslutade. Bolaget står som ett resultat väl rustat att skörda
fortsatta framgångar och anta nya utmaningar.

OM NET ENTERTAINMENT
Net Entertainment NE AB och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen eller
Bolaget) är en premiumleverantör av digitalt distribuerade spelsystem vilka
används av några av världens mest framgångsrika speloperatörer. Kärnprodukten,
CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande högkvalitativa spel och
ett kraftfullt administrationsverktyg. Operatörer erhåller ett kundanpassat
spelsystem som är enkelt att integrera vilket säkerställer kort leveranstid och
kostnadseffektiv drift. Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter
företagets produkter genererar och setup-avgifter vid nytecknande av avtal. Net
Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen
spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med
nytänkande, service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta
varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och
produktledning bedrivs.

Moderbolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 13 januari 2009 och
var dessförinnan noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan april 2007.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tel 08-57 85 45 00, 070 486 77 15
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tel 08-57 85 45 00, 070 844 20 82
bertil.jungmar@netent.com